Gymnasiale uddannelser

Forskere uddannet

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bo Rohde Pedersen

UDDANNELSE:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Peter Nielsen, Institut for Produktion ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "Design of intelligent demand planning and control system - Handling risks and uncertainties within global demand operations". Peter Nielsen har forsvaret afhandlingen: ” Design af intelligent planlægningssystem – Håndtering af usikkerheder og interne afhængigheder”. I takt med virksomheder er i stadig stigende konkurrence under hårde markedsvilkår, er de blevet mere afhængige af IT-systemer til at understøtte deres drift. Afhandlingen undersøger nogle af de standard antagelser virksomheders planlægningssystemer er baseret på og konkluderer at disse antagelser ofte ikke afspejler virkeligheden. Resultaterne i afhandlingen kan bruges både til at assistere virksomheder i at forstå, hvorfor deres planlægning ikke matcher den virkelighed de oplever, og til at udvikle IT-systemer, som passer bedre til deres situation. Igennem en bedre understøttelse af virksomhedernes planlægning i IT-systemer er det muligt at forbedre virksomheders konkurrenceevne dramatisk. Peter Nielsen er opvokset i Stae og blev matematisk student ved Nørresundby Gymnasium i 2000. Herefter uddannede han sig til civilingeniør med speciale i Virksomhedssystemer ved Aalborg Universitet, inden han blev tildelt et ph.d.-stipendium. Peter Nielsen har fra 15. august 2008 været ansat som adjunkt ved Institut for Produktion, Aalborg Universitet. Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Kim Dalsteen Sørensen, Jan Eriksen Sloth Institut for Byggeri og Anlæg ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "Compressive Failure Mechanisms in Layered Materials ". Kim Dalsten Sørensen har forsvaret afhandlingen "Skadesmekanismer i lagdelte materialer udsat for kompressionsbelastninger". Afhandlingen beskriver to forskellige typer af brudmekanismer der kan opstå i lagdelte materialer under belastningsforhold der domineres af trykspændinger parallelt med materialesamlingen. En del af afhandlingen er udført i samarbejde med Risø DTU, og er også blevet præsenteret ved en international konference afholdt på Risø DTU sidste efterår. Kim Dalsten Sørensen er opvokset i Vestjylland og blev student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. Herefter flyttede han til København og læste til civilingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, hvorefter han blev ansat ved Aalborg Universitet, først som forskningsassistent og dernæst som Ph.D. studerende. Kim Dalsten Sørensen er efter afslutningen på Ph.D. studiet flyttet til USA, hvor han har bosat sig i Austin, Texas. Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Bo Rohde Pedersen, Jan Eriksen Sloth Esbjerg Tekniske Institut ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "A study of Loudspeaker Design supported by Digital Signal Processing". Projektet beskæftigede sig med nye udviklingsmuligheder af højttalere ved hjælp af at inkludere af signalbehandling, computer beregninger. Virkningsgraden på en højttaler er meget lav typisk under en procent, og tabet bliver afsat som varme i højttalerenheden hvilket er et stort problem i de moderne kompakte apparater. Igennem projektet er der udarbejdet nogle forslag af mere energibesparende højttaler enheder sammen med tilhørende signalbehandling. De mere effektive højttalers lydkvalitet forringes i forhold til almindelig højttaler, men denne genvindes ved hjælp af computer beregninger før signalet (f.eks. musik) sendes ud i højttaleren. Der er sammen med computer beregningerne udviklet et system der overvåger højttalerens temperatur og tilstand, hvilket kan bruges til at lave bedre tilpasning af lydkvalitet og forhindre overophedning af højttaleren. Udviklingen af elektroniske apparater har været meget kraftig i de sidste 20 år. Apparaterne er blevet meget små, og deres evne til at producere lyd er mangfoldig, men højttaler udviklingen har ikke fuldt med. Der er store ønsker om, at en mobiltelefon kan spille musik med sin højttaler i en anselig kvalitet. Også på hjemme fronten er der lydmæssig ”plads mangel”; det gælder f.eks. fladskærms TV. Generelt efterspørger markedet mindre højttalere, som også er ønsket til det klassiske stereoanlæg. I disse tilfælde kan effektivitets forbedringer og signalbehandling give gode forbedringsmuligheder. Bo er opvokset i Esbjerg og flyttede til København, hvor han læste til civilingeniør i elteknik på Danmarks Tekniske Universitet. Efter en årrækkes arbejde hos Texas Instruments flyttede Bo tilbage til Esbjerg for at indtage en kombineret undervisnings og PhD stilling. Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Ulrik Mathias Nyman, Jan Eriksen Sloth Institut for Datalogi ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "Modal Transition Systems as the Basis for Interface Theories and Product Lines". Ulrik Nyman har forsvaret afhandlingen "Modale transitions systemer som basis for grænseflader og produkt familier". Afhandlingen bygger videre på metoder og teorier til at udvikle computer programmer bestående af udskiftelige komponenter. Formålet med disse metoder er at reducere mængden af fejl i nyudviklede computer programmer. Afhandlingen afdækker tillige nogle basale egenskaber ved et af de anvendte modellerings sprog. Afhandlingen er sammensat af fem artikler, der alle er blevet præsenteret ved velanskrevne internationale konferencer. Ulrik Nyman er vokset op i Odder og blev matematisk student fra Amtsgymnasiet i Odder i 1997. Herefter læste han datalogi ved Aalborg Universitet, inden han blev ansat som ph.d.-stipendiat ved Institut for Datalogi med tilknytning til CISS (Center for Indlejrede Software Systemer). Ulrik Nyman er blevet ansat som Videnskabelig assistent ved Institut for Datalogi. Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Anette Hougaard Nielsen, Jan Eriksen Sloth Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "A Qualification of 3D Geovisualition". Visionen om at være i stand til at konvertere den hastigt voksende mængde af indsamlede geodata til fleksible, flerdimensionale digitale systemer, deles af mange professionelle indenfor geofagene. Denne afhandling påpeger at 3D systemer også anvendes af bredere segmenter i samfundet i dag og for at styrke kommunikationen her, foreslås det i afhandlingen at betragte 3D Geovisualisering som et medie, hvis indhold og virkemidler skal undersøges for at forstå hvordan mediet fungerer. Afhandlingen identificerer virkemidlerne og præsenterer en række usability tests der uddyber forståelsen for mediet. Anette Hougaard Nielsen er født og dels opvokset i Hellerup, København samt dels i Bruxelles, Belgien. Hun er student fra Aarhus Akademi og kandidat fra Aarhus Universitet.