Forskerhuse skaber vækst hos Bravida

Komplekst byggeri kræver flere teknikere

AALBORG:Et voksende byggeri af bygninger med et betydeligt teknisk indhold i Aalborg-området giver vækst hos virksomheden Bravida Danmark A/S, der arbejder med tekniske installationer. Selskabets afdeling i Aalborg har i løbet af i år ansat yderligere 10, hvorefter medarbejderstaben er oppe på 90. - Vi fornemmer et opsving i byggeriet. Den lave rente øger tilsyneladende investeringslysten hos både private og offentlige virksomheder, og især bygninger, hvori der skal finde forskning sted, øger efterspørgslen på vores ydelser, siger Gregor Lozina, leder af Bravida Danmarks afdeling i Nordjylland. Afdelingen er en del af Bravida koncernen, der i 2002 købte Semco Danmark, og dermed overtog en velkendt virksomhed i Aalborg. Ifølge Gregor Lozina er det blandt andet Nordjyllands Amts indsats for at skabe grundlag for en virksomhedsklynge inden for bio- og sundhedsteknologi, der har sat skub i Aalborg-afdelingens vækst. - Forskningsinstitutioner inden for biotek og sundhed har brug for komplekse tekniske installationer, og da vi kan håndtere alt fra vvs over el til adgangskontrol, kan bygherren undgå at involvere forskellige fag-virksomheder i projektet. Med al teknikken samlet i en totalentreprise får bygherren kun én kontaktperson, der er ansvarlig for samtlige installationsarbejder, siger Gregor Lozina, der tilføjer, at den stadig mere komplekse teknologi øger behovet for, at alt kan fungere sammen. Som eksempel på en kompleks opgave peger han på det nye bioteknologihus på Aalborg Universitet, hvor der skal forskes i stamceller. Ud af en samlet byggesym på 45 mio. kr. udgør Bravidas andel 20 mio. kr. Af andre store projekter inden for forskningsområdet, som virksomhedens afdeling i Aalborg har vundet, kan nævnes vvs-entreprisen på Forskningens Hus, som Aalborg Sygehus bygger næste år.