Forskernes skole i nye rammer

Ny forskerskole på Aalborg Universitet skal sikre en del af de kommende års forøgede bevillinger til forskning.

AALBORG:Målet er klart, når forskerskolen SPIRIT bliver etableret på Aalborg Universitet (AAU) med officiel indvielse i morgen: Det gælder om at ruste sig til de kommende års øgede satsning på forskning. Regeringen har lovet en milliard ekstra kroner til forskning allerede næste år. En anseelig del af de penge skal bruges til at oprette flere ph.d stipendiater - og velfungerende forskerskoler kan sikre AAU sin bid af kagen. Bag SPIRIT står Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, et tværfakultært institut, der er knyttet til både Samfundsvidenskab og Humaniora. - Med forskerskolen vil vi skabe optimale rammer for de ph.d studerendes uddannelse, forklarer professor og institutleder Ulf Hedetoft. I dag er godt 20 ph.d studerende knyttet til de forskellige grupper, der indgår i SPIRIT. Den netop nedsatte bestyrelse har ikke sat noget præcist mål for antallet i de kommende år: - Men et tal mellem 30 og 40 er realistisk. Der skal jo også være tilstrækkelig vejlederkapacitet, siger Ulf Hedetoft. Ph.d studiet tjener for mange som en start på livet som forsker. Nye adjunkter rekrutteres ofte blandt tidligere ph.d studerende, men ikke alle kan regne med en karriere som forsker på universitetet - så mange faste stillinger er der ikke. Alligevel er interessen stor. For øjeblikket er tre ph.d stipendiater slået op, og de har tiltrukket 14, 14 og 15 ansøgere, oplyser lektor Anette Borchorst, der er ph.d koordinator for SPIRIT. Sammen med professor Henrik Halkier udgør hun den daglige ledelse. Begrebet ph.d studerende har eksisteret siden 80’erne, da det afløste licentiatgraden. Fra starten har det været et tre-årigt forløb, men det kan stadig gøres meget mere systematisk, påpeger Hedetoft og Borchorst. - Blandt andet vil vi arrangere flere metode- og fagspecifikke kurser. De giver oplagte muligheder for at etablere netværk. Vores meget internationale profil kan trække flere gæstestuderende og gæsteprofessorer til - man kan sige, at det nye først og fremmest er de faste rammer, siger Ulf Hedetoft. - Mange af tingene gør vi allerede. Men nu gør vi det mere systematisk og gennemskueligt, tilføjer Anette Borchorst. De rammer vil også omfatte noget så grundlæggende som en håndbog om forløbet. Den kan både hjælpe dem, der er i gang - og give interesserede et indtryk af, hvad de tre år kræver. Skal antallet af ph.d studerende øges, kommer det til at ske i konkurrence med andre universiteter, forudser de to forskere. For statslige penge til nye stipendiater vil i stigende krav blive udbudt, så de forskellige forskerskoler skal byde ind på dem. soeren.bak@nordjyske.dk