Forskning i byudvikling

Aalborg 14. september 2009 06:00

AAU: Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Lea Louise Holst Laursen, Institut for Arkitektur & Design ph.d.-graden. Afhandlingens titel er ”Urbane transformationer eller shrinking cities!”. Den omhandler den nutidige byudvikling, hvor der i stigende grad sker en differentiering i, på den ene side, vækstområder, og på den anden side, tilbagegangsområder. Afhandlingen fokuserer, med udgangspunkt i begrebet shrinking cities, især på tilbagegangsområderne og hvorledes disse skal forstås og behandles. Afhandlingen peger på behovet for differentierede planlægningsstrategier, der henvender sig til områder med henholdsvis vækst eller tilbagegang. Her synes det vigtigt at fokusere på en stedsbunden udvikling med fokus på det enkelte steds problemer, potentialer og ressourcer. Lea Louise Holst Laursen er opvokset i nærheden af Fjerritslev og blev student fra Fjerritslev Gymnasium i 1997. Herefter læste hun til civilingeniør i Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, inden hun blev tildelt et ph.d.-stipendium samme sted. Lea Louise Holst Laursen arbejder fortsat på Aalborg Universitet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...