Forskning i hjerter og diabetes

Hvert år i januar uddeles Købmand B. Rasmussen og hustru Meta Rasmussens Mindelegat. I år er det to hjertespecialister, professor, overlæge, dr. med. Kenneth Egstrup og overlæge, dr. med. Per Hildebrandt, der deler det ærefulde legat som aner-kendelse for deres betydningsfulde bidrag til diabetesområdet. Legatet er på 100.000 kroner. Fælles for de to hjertespecialister har været og er et videnskabeligt og klinisk fokus på at finde nye metoder til tidligt at opdage diabetes hos hjertesyge personer og at forbedre behandlingen af disse. Det er Diabetesforeningen, der står bag indstillingen af de to hjertespecialister.