Ungarn

Forskning i Ungarn

Marianne Rostgaard

Marianne Rostgaard

{ Marianne Rostgaard er lektor i 20. århundredes historie ved Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. { Hun var i midten af 1990’erne flere gange i Ungarn i forbindelse med et forskningsprojekt. Her nød hun gavn af den langt bedre adgang til kildemateriale fra østblokken, der er kommet efter den kolde krigs ophør.