FORSKNING: NY VIDEN OM PLATFØDDER

AALBORG:Et nordjysk forskningsforsøg skal nu afdække, hvad der hjælper bedst på platfødder: Indlæg i skoene, træning af fødderne eller en kombination af begge dele. Som det er i dag, handler lægerne lidt i blinde, når de ordinerer det ene eller det andet. Der findes nemlig ingen undersøgelser af høj videnskabelig standard om indlægssåler. Og der er heller ingen dokumentation for, at træning af fodens muskler gør en forskel. Forskningsprojektet er en del af et overordnet nordjysk projekt: Fokus på Fødder, der skal gøre nordjyderne mere bevidste om deres fødder og samtidig give ny viden. Forskerne peger på, at fødderne er en vigtig del af bevægeapparatet, og at smerter i bevægeappartet er den hyppigste årsag til sygefravær og pension i Danmark.Tema 1. sektion side 4