Forskning skal lokke læger til STRATEGI: Forskning er vigtig for at fastholde og rekruttere ansatte i sundhedsvæsenet

NORDJYLLAND:Forskning er vigtigt for udvikling af det nordjyske sundhedsvæsen i kraft af, at det kan give ny behandlingsmuligheder. Men samtidig er forskningen også er vigtigt redskab for at rekruttere og fastholde personale inden for området. Det fastslog flere regionspolitikere, da regionsrådet i går vedtog en forskningsstrategi for regionen. Som et eksempel på et område, hvor der foregår betydelig forskning, nævnte regionsrådsmedlem Bente Lauridsen (SF) blodbanken. - Og det har bidraget til at trække mange unge læger til Nordjylland, sagde Bente Lauridsen, der er formand for det regionsudvalg, der beskæftiger sig med forskning. Småt er godt Efter Bente Lauridsen opfattelse er det på nogle områder en fordel for Region Nordjylland, at den ikke er så stor. Det betyder, at man i forskningsmiljøet i Nordjylland kender hinanden og har mulighed for at arbejde tæt sammen. Regionsrådets formand Ulla Astman (S) pegede på, at strategien er et signal om, at man tager forskningen alvorligt. Hun mente bl.a., at man skal styrke Forskningens Hus. Peter Therkildsen (V) fandt, at samarbejdet med Aarhus Universitet er glimrende, men pegede på, at man inden for sundhedsområdet i Nordjylland godt kunne ønske, at det blev etableret yderligere professorater. Det mente han, at der er en mulighed for. Koncentreret ved sygehuset Den sundhedsvidenskabelige forskning i Nordjylland er koncentreret omkring Aalborg Sygehus. Her er der klinisk forskning på næsten alle afdelinger. På 14 afdelinger er ansat professorer. De øvrige afdelinger har en forskningsansvarlig overlæge. Finn Jakobsen (V) pegede på, at der ved budgetforhandlingerne havde været et forslag om forskning for praktiserende læger. - Forslaget blev siet fra. Men også inden for det område, som de praktiserende læger dækker, er der også brug for forskning, mente Finn Jakobsen. I øvrigt viser en opgørelse over videnskabelige publikationer, at Aalborg Sygehus sammenlignet med de øvrige universitetshospitaler herhjemme kun bliver overgået af Rigshospitalet og Århus Sygehus.