Forskning til glæde for alle

VÆKST:I Danmark finder der meget god og nyttig forskning sted. Både offentligt betalt forskning på universiteterne og forskning finansieret af virksomhederne - og endelig i et samspil mellem videninstitutionerne og erhvervsliv til gavn for begge parter. Det handler i høj grad om at skabe grundlaget for fremtidens vækst og velstand. Vi sikrer den bedst ved at skabe motorveje mellem forskning og erhvervsliv, så nye opfindelser hurtigst muligt går fra tanke til faktura. Men forskningens troværdighed står og falder med, at den udføres ud fra absolut klare, videnskabelige kriterier - uanset hvor den finder sted. Det er også det, der er konklusionen i NORDJYSKEs tankevækkende leder 17.4., der slutter med en opfordring til at "sikre at troværdigheden" er i top. Jeg vil gerne slå fast, at spillereglerne skal være klare, og det er mit indtryk, at det er de også. Derudover er de videnskabelige "grene" kendetegnet ved en stor grad af faglig diskussion om resultater og metoder, sådan at eventuelle "skæverter" kommer for en dag. Endelig findes også et uafhængigt udvalg for videnskabelig uredelighed, som kan kikke på tvivlstilfælde. I øjeblikket ser en arbejdsgruppe i øvrigt på, om reglerne skal moderniseres. Grundlæggende tror jeg dog, at vi skal beslutte os for, om forskningen skal være eksklusiv og placeres i et elfenbenstårn, eller om forskning og forskningsresultater skal komme hele samfundet til gode. I regeringen mener vi, at forskningen skal komme alle til gavn og glæde. Og det er da også i den ånd, at vi har skabt nye rammer med reformerne inden for universiteterne og forskningsrådsssystemet. Bedre samspil mellem offentlig forskning og erhvervslivet kræver ikke bare nye rammer, men også et netværk af "motorveje". Samspil er ikke nyt, f.eks. har nordjyske virksomheder og Aalborg Universitet i flere år kunnet finde ud af det, men generelt har vi i Danmark haft for mange "grusveje". Regeringens kommende handlingsplan vil gå i gang med "byggeriet". Endelig handler det også om, at der er folkelig forståelse for forskningen og dens betydning. Derfor har jeg nu nedsat en tænketank, der skal komme med ideer til, hvordan vi får forskningen ud over rampen, så man i dagligdagen kan se, hvor stor glæde vi alle har af forskningen. F.eks. kan ingen biler, musikanlæg, pc'er eller sågar velcrobånd til tøj og sko tænkes uden forskning. Men også for virksomhederne og samfundet betyder det meget, at den samlede viden vokser og nyttiggøres. Netop gennem en bred opbakning til en massiv satsning på forskning vil Danmark placere sig som et førende vidensamfund, hvor velfærden fremtidssikres.