Forskningens Hus bliver taget i brug

AALBORG: Mandag flytter de første medarbejdere ind i Forskningens Hus, som Aalborg Sygehus har etableret på Sdr. Skovvej 15, der før rummede sygeplejeskolen. Medicinsk bibliotek og en lille administrativ afdeling bliver de første, der får skriveborde og reoler på plads, men sidst i august rykker også en række af sygehusets forskningscentre ind på adressen. Baggrunden for Forskningens Hus ligger i Aalborg Sygehus' status som en del af Århus Universitetshospital. Siden den blev opnået for to et halvt år siden har sygehuset arbejdet målrettet på at oprette et forskningsmiljø - og det nye hus skal netop danne ramme om dette miljø. Forskningens Hus omfatter 4300 kvadratmeter, og foruden forskere og studerende fra Aalborg Sygehus giver det plads til institutioner og virksomheder i såvel Danmark som udlandet. Al pladsen er ikke lejet ud endnu. Med tiden regner Lise Juul, der netop er udnævnt til leder af huset, med, at op mod 50 forskere, 200 studerende og mange iværksættere vil få deres daglige gang på Sdr. Skovvej 15. beukel