Forskningspenge til udvikling i landområderne

KØBENHAVN:Der er brug for mere viden om, hvad der skal til for at udvikle fødevaresektoren - og hvordan den kan være med til at give flere arbejdspladser, forbedre naturen og løfte kulturlivet i landområderne. Det er udgangspunktet for det nye forskningsprogram ”Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv”, som Fødevareministeriet og Familie- og Forbrugerministeriet nu udbyder. 20 mio. kroner er sat af til programmet over de næste tre år. - Med dette forskningsprogram sætter vi endnu mere fokus på fødevaresektorens betydning for at skabe vækst og udvikling på landet. Og her er det nødvendigt at tænke mere i nye sammenhænge, som kombinerer hensyn til naturen med nye indtjeningsmuligheder. Det kan være nye produktioner som for eksempel alternativ brug af biomasse eller nye aktiviteter som landboturisme og andre former for oplevelsesøkonomi - alt sammen i tæt samspil med de øvrige erhvervsaktiviteter i området. Det multifunktionelle jordbrug vil ikke bare være til gavn for fødevaresektoren selv, men også for udviklingen af landområderne, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Forskningsprogrammet har tre hovedområder: Forskning med særlig vægt på erhvervsudvikling, på sociale og kulturelle forhold samt på natur- og landskabsmæssige forhold. Projekterne ventes at begynde til nytår og skal være færdige i 2009.