Forskningsstøtte for sidste gang

LÆGERS FORSKNING: Nordjyllands Lægekredsforenings Forskningsfond, der har til formål at støtte og igangsætte lægevidenskabelig forskning i Nordjylland har foretaget sin sidste uddeling af forskningsstøtte. Der er ydet støtte til fem forskningsprojekter for i alt 45.000 kr. Følgende fem forskningsprojekter har hver modtaget 9000 kr. i støtte. Reservelæge, ph.d. Jesper Scott Karmisholt har modtaget støtte til projektet; Fysisk aktivitetsniveau, arbejdskapacitet og kropssammensætning hos patienter med hyperthyroidisme. Korrelation til thyroidea funktion og effekt af terapi. Reservelæge Anders Christian Larsen er bevilget støtte til projektet "Venøs thromboembolisme og hæmostaseforstyrrelser hos patienter med kræft i spiserør, mavesæk og bugspytkirtel". Projektets formål er at undersøge, om patienter med kræft i spiserør, mavesæk og bugspytkirtel allerede inden behandling starter har tegn på blodpropper i benene samt at undersøge om strålebehandling og operation kan forårsage ændringer i blodets evne til at størkne og dermed forårsage blodpropper. Reservelæge Kaspar Rene Nielsens ph.d. projekt: Genetisk polymorfier i immunregulerende signalmolekyler – relation til overlevelse ved B-non-Hodgkin’s lymfom er ydet støtte. Målsætningen er at undersøge, hvorvidt genetiske markører i immunsystemets har betydning for overlevelse ved lymfekræft. Den genererede viden fra projektet formodes på sigt at få betydning for identifikation af nye prognostiske markører ved lymfekræft og udvikling af mere effektive biologiske lægemidler til behandling af sygdommen. Reservelæge, forsker René Ernst Nielsen, Psykiatrien i Nordjylland har modtaget støtte til projektet: S-clozapin og kognition med henblik på at undersøge antipsykotikas virkning på kognition hos skizofrene patienter. I forbindelse med måling af s-clozapin vil patienterne blive undersøgt med computeriseret neurokognitiv testning, vurderet mhp. sedation samt udspurgt efter skema. Reservelæge Charlotte Strandhave har modtaget støtte til forskningsprojektet: Haptoglobin fænotype og arteriel hypertension: Fokus på kardiovaskulær risiko. Formålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem haptoglobin fænotype og hypertension samt relatere det til risikoen for kardiovaskulær sygdom ved måling af pulsbølgehastighed og pulsbølgeanalyse, hjertefrekvensvariabilitet, carotis intima-media tykkelse samt biomarkører for oxidativt stress i blod og urin. Forskningsfonden blev oprettet i 1981 med følgende formål: ”…at støtte og igangsætte lægelig forskning inden for kredsforeningens geografiske område, især forskning, som beskæftiger sig med grænseområderne mellem primær og sekundær sektor, og mellem disse områder og den tilgrænsende sociale sektor. ” Nordjyllands Lægekredsforenings Forskningsfond har med denne uddeling foretaget sin sidste uddeling af støtte til lægevidenskabelige forskningsprojekter i Nordjylland, og er nu nedlagt.