Forskønnelse med skulptur

BIERSTED:Biersted Happy Jazz og Kulturforsynings planer om forskønnelse af det grønne område ved Biersted midtpunkt er udsat på ubestemt tid, fordi økonomiudvalget har lagt kulturforeningens ansøgning om økonomisk tilskud i bunken med ønsker til det kommunale budget 2004. Det oplyste formanden, Finn Kornum, som tilføjede, at Jørgen Levins skulptur til placering i området er færdig. Det er planen, at sten-skulpturen skal opsættes på pladsen ved Nørresundby Bank, hvor borgerforeningens flagstang står. Desuden skal der opsættes bænke, ny belægning og beplantning, og borgerforeningen skal inddrages i planerne. Derudover kunne Finn Kornum berette om fire succesfulde arrangementer i det forgangne års løb med flere end 500 deltagere ved happy jazz i august og 800 besøgende til kunstudstillingen i november. I år er der foreløbig planlagt tre arrangementer, og det førstkommende er "Muleskinners" optræden i Bilhuset i Biersted 26. april, hvor der er gratis adgang. Den store opbakning til arrangementerne gav foreningen et overskud på 16.415 kroner, hvilket er tilfredsstillende særligt efter sidste års underskud. Foreningens formue er dermed på 23.692 kr. Til bestyrelsen var der valg af Sonja Bertelsen, Frode Bak og Jørgen Levin Sørensen. Den øvrige bestyrelse er Gert Kold Svendsen og Finn Kornum. Revisor er Jørgen Tranholm. Kontingentet er uændret 50 kroner per husstand og 25 kroner for enlige.