Erhvervsejendomme

Forskønnelse og cykelbaner skal sælge ide om nybyggeri

Projekt med boliger og butik afhængig af venstresvingsbane

HOBRO:Forskønnelse og cykelbaner er nogle af de argumenter, som skal overbevise politikerne i Hobro om, at det altså er en ganske god ide med et nyt boligområde med en dagligvarebutik på Brogade og Skibsgade i Hobro. Det er den grund, hvorfra autoforhandler Jan Bengtsen i dag driver sin forretning med salg af VW. Projektet er tidligere blevet afvist af teknisk udvalg, og det er sket med den begrundelse, at en forudsætning for byggeriet er en venstresvingsbane midt på Brogade. Det vil betyde, at et af de to sydgående spor skal inddrages, og det har man politisk hidtil ikke villet være med til. Risikoen for kødannelser op ad bakken, og dermed propper i den trafikale hovedpulsåre gennem Hobro, er for stor, mener politikerne. Men nu bliver der gjort et nyt forsøg på at få politikerne til at opgive modstanden. Firmaet Colliers, der er specialister inden for erhvervsejendomme, har som rådgiver for Jan Bengtsen i et brev til teknisk udvalg skriftligt opsummeret de mange fordele, der i et bymiljømæssigt perspektiv er indeholdt i sagen. For det første slår Colliers på, at en autohandel med værksted dybest set slet ikke er ideel på stedet. En sådan forretning skal ud i et industriområde, hvor mulighederne for. En udflytning vil betyde, at hele det gamle bygningskompleks kan blive revet ned for at give plads til noget nyt. En bygherre fra Vendsyssel har meldt sig, og det er planen at opføre to bygninger dels med 70-75 boliger og dels med en dagligevarebutik på omkring 700 kvadratmeter i stueplan og 6-8 lejligheder på 1. Byggerierne vil efter Colliers opfattelse klart bidrage til forskønnelse af den indre by. Trafikken er en anden side af sagen, og i den sammenhæng slår Colliers nu på, at man med projektet rent faktisk vil få en god chance for at få skabt en helhed i vejforløbet med cykelbaner hele vejen gennem Hobro. Det kan nemlig lade sig gøre ved at rykke kantstenen ind i begge vejsider. Den ide er også nævnt i en rapport fra trafikrådgivningsfirmaet COWI. I rapporten forsøger COWI også at tage noget af brodden ud af den modstand, der hidtil har været politisk ved udsigten til at skulle inddrage en af de to nordgående vejbaner til en venstresvingsbane. Det vil nemlig kun få betydning på de ca. 250 meter fra rundkørslen og til det sted, hvor der efter planen skal være ind- og udkørsel til den kommende butik. Fra det punkt og resten af forløbet op ad Brogade mod syd vil der som nu fortsat være to spor. Venstresvingsbanen tillægges stor betydning. For dagligvarebutikken er det nemlig afgørende, at den placeres op ad en hovedfærdselsåre, og at adgangen til og fra butikken er ukompliceret. Af samme årsag har bygherren forkastet en ide om i stedet at placere dagligvarebutikken i Skibsgade. Om argumenterne kan få politikerne på andre tanker og godkende projektet, vil snart vise sig. Sagen er sat på dagsordenen på teknisk udvalgs mandag.