Rebild

Forskønnet billede

Søndag 2.9. læste jeg med dyb undren artiklen ¿Velfærdsrettigheder er stort set dagligdag

¿. Det gode eksempel var Rebild Kommune, som tilsyneladende ¿stort set¿ lever op til Socialdemokraternes velfærdsmodel. Alt afhængig af, hvad tallene indeholder - det fremgår nemlig ikke tydeligt - forskønnes billedet og magien opstår. Der fremgår et antal børn pr. voksen. Hvor mange timer om dagen er der det angivne antal børn pr. voksne? Hvor mange timer er ansættelserne på i forhold til åbningstiden i institutionen? Ville det kunne frembringe et tydeligere billede af de faktiske ressourcer, hvis de blev gengivet på en personalemødeplan over en fire ugers periode? Det vil efter al sandsynlighed vise, hvor få timer der er fuld bemanding i børnehavegrupper på 20 børn. Det er dog ikke så læsevenligt for det utrænede øje, men ville med større tydelighed vise, hvor mange voksne der er på arbejde ad gangen. Hvis man er i tvivl om, hvad en pædagog tænker herom, vil jeg blot henvise til et sigende læserbrev fra 3.9. med titlen: ¿Engang var der tid nok¿. Hvis det stadig ikke står til troende, er jeg sikker på, at flere institutioner vil åbne deres døre for en politiker i praktik. Så kan virkeligheden opleves - og gerne i mere end én dag. De magiske tal vil da blive omsat til noget, der er til at forholde sig til.