Lokalpolitik

Forslag: 10-etager på højkant

HP-gruppen ønsker at rejse et højhus på Kvægtorvet. Byggeriet kræver ny lokalplan

HJØRRING:Et forslag om et nyt højhus i Hjørring er på vej. Kommunen har netop lagt forslaget ud i en to ugeres foroffentlighedsfase, hvor man beder om kommentarer og ideer fra borgerne. Senere skal der udarbejdes lokalplan. Det er HP-gruppen i Harken, der ejer grunden mellem Skatteforvaltningen og Hjørring Boligselskabs boliger på Åstrupvej. Højhuset bliver ligeså højt som siloen på den anden side af vejen, der rummer Vækstcentret. Udvalget for teknik og miljø har haft forslaget til orientering. Udvalget ser positivt på det. - HP-gruppen har ret til et bygge en firetagers boligblok, der ligner den Hjørring Boligsselskab har rejst, men det vil blive et meget tæt byggeri. Hvis vi i stedet stiller blokken på højkant, så bliver der mere luft og langt færre skyggegener for naboerne, siger udvalgsformand, Ole Ørnbøl (S). HP-gruppen har fået udarbejdet omfattende skyggediagrammer for det nye byggeri, der får en grundflade på 240 kvadratmeter. Højhuset får 18 lejligheder og en penthouselejlighed på toppen. Underetagen er reserveret til servicefunktioner. Der er ingen kælder. Højhuset skal ligge så tæt på banen som muligt, så der skabes så meget "luft" på grunden ud til Åstrupvej. Direktør Søren Pedersen fra HP-gruppen vurderer, at prisen på byggeriet bliver 30-35 millioner kroner. - Vi regner med at det bliver ejerlejligheder, men afviser ikke helt andelsboliger, siger Søren Pedersen. Selvom HP-gruppen ejer grunden og dermed muligheden for at bygge en boligblok næsten magen til Hjørring Boligselskabs blok, så huer tanken ikke Søren Pedersen. - Hvis vi bygger en boligblok magen til boligselskabets, så bliver afstanden fra gavlen til Åstrupvej kun 12 meter. Det er fint for et parcelhus, men det bliver for tæt på, når det er en fireetagers boligblok, der ligger lige ved siden af en anden fireetagers blok, siger Søren Pedersen. - Da vi lavede åstedsforretning i forbindelse med den nye rundkørsel ved Kvægtorvet, så jeg det for mig: rejs blokken op i stedet. Så får man en høj og slank profil, der vil skabe mere balance i forhold til siloen. Foroffentlighedsfasen er på to uger, hvor borgerne kan sende kommentarer og ideer til kommunens teknisk forvaltning. En eventuel lokalplan skal senere vedtages i udvalget for teknik og miljø. Hvis den vedtages skal den sendes i offentlig høring i otte uger. Hvis lokalplanen derefter godkendes i byrådet kan arbejdet begynde i august og stå færdigt til sommer 2006.