Brovst

Forslag: 1000 kroners rabat på el

Nyfors har de seneste år i stort stil gravet fiber til telefoni, tv og internet ned i selskabets forsyningsområde.

Men selskabet er af en eller anden grund gået helt uden om Pandrup-Kaas området. Så medens husstande i Brovst, Fjerritslev, Aabybro og en række andre mindre byer kan få en fiber lagt ind, så kan man det ikke i Pandrup-Kaas. Det koster ifølge IT- & Telestyrelsen 50.000 kroner i gennemsnit at grave en fiber ind til en husstand. Det vil sige, at dem, som kan få en fiber får en slags udlodning fra Nyfors på dette beløb, for jeg tvivler på, at fiberforretningen på sigt giver det fornødne overskud til at betale pengene tilbage. Men beboerne i Pandrup-Kaas får ikke nogen andel i en sådan udlodning. Nu er Nyfors jo et kundeejet andelsselskab, og i sådanne selskaber bør alle kunder - eller andelshavere - efter min mening behandles ens. Derfor har jeg sendt et brev til Repræsentantskabet i Nyfors, som er selskabets øverste myndighed, og har i brevet foreslået, at alle husstande i Pandrup-Kaas området også tilgodeses, som dem der kan få fiber-tilslutning. Brevet kan ses på www.kalsen.dk/nyfors.pdf. Konkret har jeg foreslået, at elregningen for hver husstand i Pandrup-Kaas hvert år nedsættes med 1000 kroner i nul-fiber-rabat. Det svarer til et afkast på to procent af det en fiberinstallation koster for andre. Med et sådant forslag vil der blive ligestilling mellem de forskellige byer i Nyfors" forsyningsområde.