Forslag er på afveje

Nu skal det koste ekstra at køre på motorvejen, mener V-politiker, men...

1500 kroner om året. Det skal være prisen for en mærkat, der giver bilister lov til at køre på de danske motorveje og statens øvrige veje. Forslaget kommer fra Venstre eller i hvert fald fra Venstres trafikordfører i Folketinget. Trods partiets gamle slogan - "Venstre ved du, hvor du har "- er det ikke til at vide i dette tilfælde, for samme partis skatteordfører har haft meget travlt med at skyde forslaget ned. Men måske har trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen blot gødet jorden for senere at indføre en skat; skattestoppet virker mere og mere dødt. I første omgang er den eneste højlydte støtte kommet fra Dansk Folkeparti: Betalingen skal nemlig kædes sammen med genindførelse af grænsekontrollen, lyder det fra partiet, som aldrig har brudt sig om åbne grænser i nogen forstand. Afgiften vil have den fornuftige effekt, at også udenlandske bilister kommer til at betale for det slid, de udøver på danske veje. Mange danskere kender systemet fra lande som Østrig og Ungarn - dog til langt lavere takster. Men ulemperne overskygger fordelene. Afgiften vil flytte en del trafik væk fra de store og sikre motorveje til landeveje, hvor risikoen for ulykker notorisk er langt større. Frankrig har nogle af Europas bedste (betalings)motorveje - med masser af plads, mens landevejene er overfyldte. Afgifterne med tilhørende mærkater vil også udløse endnu en kontrolopgave. Det kan næppe være Venstres politik at ansætte flere kontrollanter i det offentlige, så opgaven må vel placeres hos politiet. Men korpsets kræfter er bedre brugt på at opklare rigtige forbrydelser end på at tjekke bilisternes forruder. Dertil kommer, at danske bilejere i forvejen har betalt og betaler så rigeligt i afgifter efter Skatteministeriets alt for velkendte slogan: Betal for tre, tag én. Skal der indføres en form for betaling for at bruge vejene, så må den gælde der, hvor der både er for mange biler og et udbygget alternativ i form af offentlig transport, altså København.