Forslag om flere butikker på torvet

Godt 220 borgere fik serveret små og store forslag til ændringer af Blokhus-Hune ved et stort debatmøde

Godt 220 borgere havde sikret sig en stol i salen på restaurant Nordstjernen.FOTO Carl Th. Poulsen

Godt 220 borgere havde sikret sig en stol i salen på restaurant Nordstjernen.FOTO Carl Th. Poulsen

BLOKHUS:Det omstridte torv i Blokhus skal summe af liv og ikke blot være gold og øde plads. Et ønske som er velkendt for mange. Men nu er det kommet et konkret bud på, hvordan det liv skal skabes. ”En række specialbutikker i stedet for den nuværende trappe. Desuden skal Jansen Supermarked deles op i forskellige specialenheder, såsom café, charcuteri, konditori/bageri, fisk etc.” Sådan lyder forslaget fra arkitekt Jørgen Ussing, der sammen med arkitekt Iben Steenbæk Schrøder, turismeforskerne Henrik Halkier og Susanne Bentsen, ved debatmødet mandag aften på restaurant Nordstjernen fremlagde en række problemstillinger, som Blokhus-Hune står overfor samt forslag til en videre udvikling af området. - Hvis man fjerner trappen og i stedet etablerer specialforretninger, vil det blive mere spændende at komme på torvet og det vil skabe mere liv. Man kunne bruge torvet til at præsentere gode råvarer, torvet bør blive en dynamo og de penge, der laves på torvet, bør også blive på torvet, sagde Jørgen Ussing. Godt 220 borgere deltog i mødet, som også bød på forslag om blandt andet flere badehuse på stranden, forbedring af kiosk,- og toiletfaciliteterne på Blokhus Strand, forbedring af fortovene på Aalborgvej, så gaden får præg af promenade, et grønnere Hune, placering af havbøjer mellem Blokhus og Hune og flere aktiviteter i Blokhus Klitplantage. Jørgen Ussing foreslår desuden i sin rapport, at aktiviteter og forretninger styres i et torveselskab og at arealerne skal kunne lejes til udeservering eller vareudstilling. Mogens Idskov, indehaver af Beach Boy i Blokhus, advarede mod, at man tror, der kommer mennesker, fordi der kommer flere butikker. Menneskene skal komme først, sagde han. Og hvis man laver butikker på torvet, må man ikke glemme de øvrige butikker, det skal være en helhed, sagde Mogens Idskov og opfordrede til, at man startede med de helt små ting såsom at holde byen ren og tage fat på de små men synlige forandringer. - Pas på de store perspektiver, der er fem år eller mere ude i fremtiden, lad os bruge penge på blomster, der fortæller, at folk er velkomne, det kan vi gøre med det samme, sagde han. En arbejdsgruppe bestående af H.P. Jansen, indehaver af Jansen Supermarked, Egon Jensen, ejer af bygningen, der huser Casa Blanca og Hans Jørgen Jensen fra Beach Bowl skal i den kommende tid kigge på forslaget om flere specialbutikker. - Det er lodsejerne, der vender ud mod torvet og de har en klar interesse i, hvad der sker på det kommunalt ejede torv. Planen er arbejdsgruppen skal komme med et forslag til, hvad den mener bør ske og det skal efterfølgende behandles politisk, siger erhvervschef Povl Bjarne Jensen og understreger, at ingen ønsker at lave flere butikker med mindre det rent økonomisk kan hænge sammen.