Lokalpolitik

Forslag om forbud mod dobbelt-mandater hos K

BRØNDERSLEV:Ved Det Konservative Folkepartis landsråd til foråret bliver der stillet forslag om forbud mod dobbelt-mandater. Forslaget kommer fra bygmester Jørgen Jensen i Brønderslev, der rejste det på den konservative vælgerforenings generalforsamling i Brønderslev, og forslaget genfremsættes på kredsgeneralforsamlingen i Sæby-kredsen 23. februar. Jørgen Jensen siger, at han er modstander af, at en person er medlem af både et byråd og Folketinget. - Helt galt er det, hvis man er borgmester. Der er jo eksempler på, at et folketingsmedlem ikke har vist sig i to et halvt å år, siger han. Jørgen Jensen lægger ikke skjul på, at det er sagen omkring Peter Brixtofte, der får ham til at stille forslaget. Han henviser også til en nordjysk sag, hvor en politiker med dobbelt-mandat ofte sender afbud. Direktør H. C. Henningsen erklærede sig som modstander af forslaget, og han kaldte forslaget for socialdemokratisk. - Jeg tror, at dem, der opstiller folk til byråd, amtsråd og Folketinget er fornuftige mennesker, der opstiller folk, som de mener kan løfte opgaven. Jørgen Jensen understregede, at han ikke vil kritisere Birgitte Josefsen (V) fra Brønderslev, der midlertidigt er folketingsmedlem, som afløser for Tina Nedergaard, Sæby, der har barselsorlov, samtidig med, at hun er medlem af Brønderslev Byråd og Nordjyllands Amtsråd.

Forsiden