EMNER

Forslag om fritidspas til børn

Alle skal have mulighed for at være med i fritidsaktiviteter uden skelen til økonomi

Alle skal have mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter. Arkivfoto: Bente Poder

Alle skal have mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter. Arkivfoto: Bente Poder

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Skal børn fra Brønderslev-Dronninglund have fritidspas? Det er emnet et for kontaktmøde mellem skole og foreninger på onsdag på Brønderslev Rådhus. Regeringen har afsat penge til, at der i nogle kommuner fra 2007 kan laves forsøg med fritidspas til børn af økonomisk dårligt stillede forældre. Hvis kommunerne vil være med i forsøget, skal der sendes ansøgning herom senest 3. november. Derfor har fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen indkaldt foreninger og SSPF-kontaktlærere fra de to kommuner til møde om sagen onsdag aften. Der er to forskellige modeller, der kan søges penge til. - Efter model ét skal kommunen helt automatisk sende besked til alle forældre med en indtægt under 130.000 kr. om, at de kan få refunderet udgifter til deres børns foreningskontingent., fortæller Inger Aarup-Kristensen. - Efter den anden model ansøges der om penge til ansættelse af fritidsguider, som kan lave opsøgende arbejde overfor børn, der vil have gavn af at deltage i fritidslivet. Disse børn vil så blive tilbudt fritidspas. I Brønderslev Kommune er Henrik Lund allerede i dag ansat som fritidsguide. Han følger børn af sted til fritidsaktiviteter og hjælper også klubberne med at søge nedsat kontingent. - Det er absolut ikke hensigten med en ansøgning om at blive forsøgskommune, at Henrik Lunds job skal ophøre. - Tværtimod vil det være muligt at søge om ekstra midler, så fritidsguiden f.eks. får tid til at følge op på, om børnene fortsætter i klubberne. Ekstra midler kan evt. også bruges til at forstærke indsatsen overfor en bestemt aldersgruppe eller overfor børn og unge i en bestemt skole. Endelig kan ordningen udvides til at dække hele den nye storkommune. - Hvad der konkret skal søges om, skal der tages stilling til onsdag, og vi håber at rigtig mange foreninger og lærere vil møde op, siger Inger Aarup-Kristensen. I Århus Kommune har man i flere år haft forsøg med en fritidsbutik, der kunne rådgive især danskere med anden etnisk baggrund om det danske foreningsliv. Iver Sparre Fischer, som har arbejdet i fritidsbutikken kommer til Brønderslev for at øse af sine erfaringer og svare på spørgsmål fra de fremmødte. - Vi håber at se rigtig mange fra begge de to nuværende kommuner til mødet, som jo også kan være en anledning til at træffe kommende kolleger. - Selv om en forening ikke har fået tilsendt en indbydelse, er man velkommen. Også politikere fra de to kommuner er meget velkomne til mødet, siger Inger Aarup-Kristensen. Af hensyn til planlægningen skal man dog tilmeldes til Inger Aarup-Kristensen.