Forslag om glastag over gaden

Kommunen har fået i alt fire borgerhenvendelser om Jernbanegades renovering

BROVST:En glasoverbygning af en del af Jernbanegade, som samtidig er gågade, er blandt de forslag, kommunen har modtaget fra borgerne i løbet af høringsperioden, og som politikerne nu skal drøfte. Forslaget er indsendt af Poul, Max og Mads Johansen, der blandt andet ønsker gaden ensrettet fra lyskrydset til den lille vej mellem Tøjeksperten og tæppeforretningen. Ad den skal trafikken køre via Tofteplads og Toftevej, mens det lille stykke indtil Faldborggade bliver gågade, og resten af Jernbanegade og Faldborggade dobbeltrettet. Ved Expert laves en lille rundkørsel, og Jernbanegade føres igennem. I stedet laves et lille bytorv mellem Expert og G. Vedsted, hvor der opbygges en stor bue af metal med 24 farvede glasafelter. Buen skal give læ for vestenvinden og bryde lyset. I glasset skal indbygges belysning. Endvidere skal en del af bytorvet overbygges og forsynes med borde og bænke. Også Ole Thue Hansen, Scanel, har sendt kommentarer til kommunen. Han roser Poul Johansens forslag som egnet til at skabe aktivt og levedygtigt handelsmiljø, mindske trafikken gennem Jernbanegade og afhjælpe problemerne omkring Stationsvej, Toftevej og Jernbanegade. Ole Thue Hansen foreslår at få økonomien til at hænge sammen ved at skære dramatisk i omkostningerne til granitbelægning. - Det skulle undre mig meget, hvis bylivet og dermed købelysten skulle styrkes ved at lave granitbelægning og fjerne de fleste af de i forvejen for få centralt beliggende parkeringspladser, skriver han. Bo Nielsen, Expert, foreslår gennemkørsel i den nordlige ende af Jernbanegade. Endelig har 53 borgere på Ole Nielsens initiativ tilkendegivet deres mening om især p-pladser. 28 vil ikke have flere p-pladser i gaden, mens 21 vil. 11 vil gerne have gågade.