Lokalpolitik

Forslag om Hou Havn tilbage i "værkstedet"

Sagsbehandler er klar til at bevæge sig i forhold til ønskerne.

Hou Havn har i årevis fremstået noget trøsteløs i forhold til områdets potentiale. Det skal en kommende lokalplan for området rette op på, men en erhvervsdrivende og borgere i Hou mener, at forslaget til en lokalplan lægger op til alt for restriktive krav til, at det vil ske. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Hou Havn har i årevis fremstået noget trøsteløs i forhold til områdets potentiale. Det skal en kommende lokalplan for området rette op på, men en erhvervsdrivende og borgere i Hou mener, at forslaget til en lokalplan lægger op til alt for restriktive krav til, at det vil ske. Arkivfoto: Bent Jakobsen

I en håndfuld indsigelser har erhvervsdrivende, organisationer og borgere reageret mere eller mindre kraftigt på forslaget til en lokalplan for Hou Havn, men alligevel forventer sagsbehandler John H. Simonsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, at borgere og i den sidste ende Aalborg Byråd kan mødes om en lokalplan, der er spiselig for alle parter. - Jeg er i øjeblikket ved at gennemgå indsigelserne, og konklusionen kan meget vel blive, at jeg mødes med indsigerne med henblik på at få tingene drøftet igennem, siger John H. Simonsen og giver udtryk for, at man fra forvaltningens side er åben over for justeringer af forslaget. - Generelt er det sådan, at når der kommer indsigelser, går vi rigtig langt for at imødekomme dem og forstå dem, men der skal jo være en gensidig forståelse, siger John H. Simonsen. Et punkt i forslaget til en lokalplan, som flere indsigere er kritiske overfor, er, at lokalplanen ikke stiller som krav, at der skal være forretninger i stueetagen i den fremtidige bebyggelse ud langs molen. Forslaget taler blot om, at der kan være forretninger i de pågældende bygninger. Ifølge indsigerne bør butikselementet imidlertid være et krav, fordi man derved får mere liv på havnen sammenlignet med, hvad man vil opnå ved et rent boligbyggeri. At forslaget opererer med "kan" i stedet for "skal" i forhold til etablering af butikker, er ifølge John H. Simonsen sket i den bedste mening. - Hvis vi stiller krav om butikker langs hele havnen, må man spørge sig selv om, om der nogen sinde bliver bygget på stedet. Det er sådanne ting, vi skal have drøftet med indsigerne, siger han. Kritik af højde og materialer Af andre forhold i lokalplanforslaget, som indsigerne kritiserer, kan nævnes en byggehøjde på 6,5 meter i et af byggefelterne frem for 8,5 meter. Ifølge indsigerne gør det det umuligt at bygge i tre etager, hvorved der ikke er plads til det antal lejligheder, der ved udlejning skal finansiere de "urentable" forretninger i underetagen. Desuden bliver forslaget kritiseret for at kræve facader i træ og tage af enten blik eller tagpap, mens et krav om fjernvarmetilslutning bliver kritiseret af en gruppe af erhvervsdrivende, som betegner fjernvarmenettet i Hou som en stor misforståelse, og at nettet derfor ikke bør udbygges. Måske færdig i januar Efter en bearbejdning af det første forslag til en lokalplan forventer John H. Simonsen, at et færdigt forslag kan være klar til byrådets endelige afgørelse i januar næste år. - Medmindre borgerne siger, at de hellere vil klappe hesten en tid.