EMNER

Forslag om knæhøjt græs og væk med posestativer

Teknisk Udvalg skal nu tage stilling til forslag for i alt 1,8 millioner kroner

FREDERIKSHAVN:Ingen gadefejning i weekenden. Natbelysning allerede fra klokken 22.00. Færre midler til markedsføringen af Bangsboområdet, Plantagen som naturpark, hvor græsset klippes to gange om året og nedtagelse af posestativerne, Hundehømmerne, samt afskaffelsen af kommunalt betalte og opsatte juletræer. Sådan lyder nogle af forslagene fra embedsmændene i teknisk forvaltning. Forslagene skal drøftes onsdag af politikerne i forbindelse med budget 2004. I dette års budgetforhandlinger taler man ikke om et sparekatalog, men om omprioriteringsblokke. Hvert udvalg skal pege på områder, hvor man kunne finde penge til at bruge på andre tiltag inden ens eget ansvarsområde. Teknisk Udvalg skal således pege på omprioriteringsblokke for i alt 1.820.000 kroner. Hvis Plantagen skal omdannes til naturpark, så skal blomsterbedene sås til med græs, hækkene klippes en gang årligt, græsset slå to gange om året og ukrudt bliver kun fjernet fra stierne, så de ikke gror helt til. - Det vil betyde en væsentligt anderledes oplevelse for brugerne. Mange vil opfatte det som dårlig vedligeholdelse. Mens andre får en bedre naturoplevelse, skriver embedsmændene og gør opmærksom på, at det kan være svært at gennemføre de nuværende aktiviteter i Plantagen såsom sommerunderholdning og Petanquespil. Blokken med Plantagen, hundehøm-hømmer og juletræer er i alt en udgift på 500.000 kroner om året. - Der er opsat 30-35 Hunde høm-hømmer rundt om i kommunen, og det er forbundet med store omkostninger at tømme dem, fylde nye poser og vedligeholde dem. De kan spares væk, så grundejerforeningerne selv skal betale, hedder det i oplægget. Juletræerne koster kommunen 100.000 kroner alene til elektrikere og dertil kommer 100.000 kroner til levering, opsætning og nedtagning. I dag sættes der i alt 18 juletræer med lys op. Ni inde i byen og ni i oplandet. - Det antal kan reduceres til juletræet på Rådhuspladsen. De øvrige træer kan så betales af Frederik og oplandspuljen, mener embedsmændene. En anden blok handler om gadebelysning og vedligeholdelse af lyssignaler, hvor man kan finde 300.000 kroner. Det kan blandt andet ske ved at natbelysningen bliver sat i gang klokken 22.00 og ikke som i dag, hvor man først sænker lyskraften klokken 1.00. - Det vil give forringet trafiksikkerhed og størrre utryghed for borgerne, mener embedsmændene. Der kan også bruges 300.000 kroner mindre om året på at markedsføre Bangsbo-området. Det vil blandt andet betyde, at Bangsboguiden og Bangsbo-Atlas ikke bliver genoptrykt i 2004. Andre omprioriteringsforslag er ikke så konkrete. Der kan nedprioriteres på vedligeholdelse af skolernes haveanlæg, skovning i de kommunale skove og kan reducere antallet af reparationer på stenbelægninger og asfalten. De forskellige udvalg skal komme med en indstilling med omprioteringsblokken til budget 2004 inden sommerferien, og de afgørende forhandlinger om budgettet går så i gang efter ferien.