EMNER

Forslag om modersmålsundervisning på ungdomsskolen

Undervisningen sparet væk i folkeskolen

BRØNDERSLEV:Modersmålsundervisningen placeres måske nu under Brønderslev Kommunale Ungdomsskole. Henning Jørgensen (SF) har foreslået, at børne- og kulturudvalget henvender sig til ungdomsskolebestyrelsen med en anmodning om, at ungdomsskolen for fremtiden tilbyder modersmålsundervsining til fremmedsprogede elever. Udvalget bakker op om Henning Jørgensens idé, så nu rettes der henvendelse til ungdomsskolebestyrelsen. Baggrunden for ønsket er, at Brønderslev Byråd i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2003 besluttede at nedlægge tilbuddet om modersmålsundervisning. Det skete allerede ved sommerferien i fjor. Det er samtidig besluttet, at der gives mulighed for etablering af "interessegrupper" for børn og unge op til 18 år i henhold til Folkeoplysningsloven. Kommunen yder et tilskud, svarende til en tredjedel af lønnen til underviseren. Et regneeksempel er et hold på 80 timer til 150 kr. Det giver en udgift på 12.000 kr. Her udgør kommunens tilskud 4000 kr., mens egenbetalingen er 8000 kr. Er der for eksempel 10 elever, er udgiften pr. elev i egenbetaling 10 kr. pr. time. Børne- og kulturudvalget understreger, at det er en forudsætning, at tilbuddet holdes inden for de nuværende, budgetmæssige rammer. - Nu retter vi henvendelse til bestyrelsen for ungdomsskolen for at høre om muligheden, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). - Ungdomsskolen tilbyder jo så mange fag, så modersmålsundervisning kan også være et tilbud, siger Lene Hansen. Omkring økonomien siger Lene Hansen, det langtfra er sikkert, at alle ungdomsskolens tilbud realiseres, og så kan pengene jo findes blandt de fag, der ikke bliver til noget. Lene Hansen mener, at det er realistisk, at undervisningen kan begynde efter sommerferien.