Lokalpolitik

Forslag om ny p-plads i fredet område

Statsskovdistriktet forsøger at løse behov for p-pladser

Der er et sti­gen­de be­hov for eks­tra p-plad­ser ved Må­rup Kir­ke. Ar­kiv­fo­to

Der er et sti­gen­de be­hov for eks­tra p-plad­ser ved Må­rup Kir­ke. Ar­kiv­fo­to

LØNSTRUP:Der har været meget blæst om de fredede naturværdier ved Mårup Kirke. Nu foreslår Nordjyllands Statsskovdistrikt selv, at der indrettes en ny midlertidig p-plads på 5000 kvadratmeter på de tilstødende, fredede arealer. Det skal tage presset fra det stigende antal turister i biler og busser, der besøger den kendte, nedstyrtningstruede kirke. Kaotiske p-forhold - Forholdene på den nuværende p-plads er så kaotiske i højsæsonen, at vi er nødt at finde en løsning, siger statsskovridder, Frede Jensen, der understreger at den nye p-plads kun skal være tilgængelig i et par måneder i højsæsonen, og at man evt. kunne starte med et forsøg næste sommer. Arealet mellem kirkegårdsdiget og et fårehegn ved Mårupgård, hvor man efter planen vil indhegne det nye parkeringsareal, er ejet af Mårupgaard, hvor ejerne er positive overfor forslag. Men da der både er tale om beskyttet natur, klitfredning og EF-habitatområde for beskyttet natur og arter, kræver det et hav af tilladelser og dispensationer fra fredningsnævn, Skov og Naturstyrelsen, amt og kommune. - Det er en omfattende proces, men nu forsøger vi om det kan lade sig gøre, siger Frede Jensen. Nikker tøvende Forslaget har netop været forelagt Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg. Her bliver der nikket tøvende til at give en landzonetilladelse til p-pladsen. - Vi har sagt ja under forudsætning af, at det koster kommunen noget, og at det i første omgang bliver en prøveperiode i 2007, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S), der dog undrer sig over, at man vil inddrage et fredet areal til p-plads.