EMNER

Forslag om ét fælles menighedsråd

De to menighedsråd i Hundborg og Jannerup sogne arbejder i forvejen meget tæt sammen - de foreslår nu ét råd fra 2012

Til foråret indkalder menighedsrådene i Hundborg og Jannerup sogne til hver sit menighedsmøde, hvor de to råds fælles og enstemmige forslag om fra 2012 kun at vælge ét råd på syv medlemmer vil blive forelagt folkekirkemedlemmerne i de to sogne. Det oplyser Erik Jespersen, der er formand for Hundborg Menighedsråd, og som også for otte år siden stillede dette forslag. Han oplyser, at der er tradition for fredsvalg i de to sogne - afstemningsvalg har man ikke haft i mindst en snes år, og i forvejen arbejder de to menighedsråd meget tæt sammen. Dels har man fælles personale, dels nu et fælles sognehus. Og historisk har Hundborg-Jannerup været ét pastorat og ét skoledistrikt.