Lokalpolitik

Forslag til en ny Admiralgård

SF vil have ny offentlig høring - udvalgsformand vil have borgermøde

FREDERIKSHAVN:Arkitektfirmaet Lasse og Jørgen Andersen har for entreprenør Arne Andersen, Vrå, nu lavet et nyt forslag til Admiralgården, en bebyggelse pågrunden, hvor Frederikshavn Kommunes gamle plejehjem ligger, i dag som en ruin. Det nye byggeri på hjørnet af Markedsvej og Nørregade er tegnet som seks "stokke" med en højde fra fem til otte etager, lavest mod Håbets Allé og bebyggelse mod Nørregade med to stokke på fem etager. Byrådet besluttede 13. marts at bygningen maksimalt må være i otte etager og skal udformes således, at der sammen med en eventuel randbebyggelse mod Nørregade skabes gode friarealer i sammenhæng med Plantagen. SF's Paul Rode Andersen opfordrede forleden plan- og miljøudvalget til at indkalde til et nyt borgermøde, inden der bliver lavet nyt lokalplanforslag. - Det må være i demokratiets ånd, at vi nu fortæller, hvilke planer, der er med grunden, nøjagtig som vi gjorde med det første forslag, siger Paul Rode Andersen. Udvalgsformand Anders Gram Mikkelsen (S) er enig i, at der bør være et borgermøde, men vil lade opfordringen gå videre til bygherren: - Jeg synes, det vil være en rigtig god idé, men det må være projektmagerne, der fremlægger deres idéer og tanker og svarer på de spørgsmål, der måtte være. Nøjagtig som ved det første møde, hvor de blot havde bedt mig være ordstyrer, siger Anders Gram Mikkelsen. Det nye forslag til bebyggelse på grunden, som vi i næste uge vi præsenterer i NORDJYSKE, bliver på i alt 50 boliger, 40 mod Markedsvej og 10 mod Nørregade og fællesarealer bag glasfacader i stueetagen af den nordligste "stok" langs Markedsvej. Bebyggelsen mod Nørregade fastholder med sin placering gadeforløbet og med sin åbenhed skabes den ønskede sammenhæng med Plantagen.