Lokalpolitik

Forslag til løsning i friluftsbadet

Måske kan livreddertimer overføres fra Park Vendia

HJØRRING:Kommunen har sendt en invitation til alle parter i sagen om friluftsbadet og lufter nu en mulig løsning på sagen. - Hver en sten skal vendes i denne sag. Derfor indkalder vi til mødet. Vi vil desuden kigge på, om man eventuelt kunne overflytte livreddertimer fra Park Vendia. Det kunne tænkes, at der var lavsæson det ene sted, mens der var højsæson det andet, siger fritids- og kulturudvalgets formand, Michael Karlborg (V). - Det er bare et forslag, som vi nu skal have undersøgt. Måske kan det være en løsning? Hvem ved? Vi har heldigvis god tid, da kommunen giver tilskud til livredder i friluftsbadet i 2007. Michael Karlborg forventer, at en tilbundsgående undersøgelse af alle aspekter i sagen kan vare måneder. Det betyder, at en afklaring kan ventes til efteråret. Første skridt bliver mødet med indehaverne, Jan og Tina Mørch. På mødet indkaldes også tidligere udvalgsformand Ove Jacobsen (V), byrådsmedlem Ole Ørnbøl (S), teknisk direktør, Andreas Duus, samt fritids- og kulturchef, Rune Larsson. De fire sidstnævnte deltog i det møde med indehaverne, som der efterfølgende hersker uenighed om. Blev der indgået en mundtlig aftale om kommunal støtte eller ej? - Det er naturligvis ikke en smule ingenting, når én politiker husker ét og en anden noget andet. Det er meget alvorligt, og det skal vi have undersøgt grundigt, siger Michael Karlborg. Han oplyser, at ifølge loven kan kun borgmesteren indgå en mundtlig aftale. Om en kommune er moralsk forpligtet på en mundtlig aftale indgået af andre politikere, vil Michael Karlborg ikke kommentere på nuværende tidspunkt. - Nu skal vi have mødet og forhåbentlig finde en løsning, siger Michael Karlborg. Der er ikke sat dato på mødet. Deltagerne har fået tilbudt tre forskellige datoer og skal melde tilbage.