Lokalpolitik

Forslag til regionplantillæg for lagerhotel i Hørmested

HØRMESTED: Det længe planlagte lagerhotel ved møbelforretningen Erling Christensen får sandsynligvis det grønne lys i amtets økonomiudvalg, når udvalget mødes på mandag. På bordet ligger en indstilling fra udvalget for teknik og miljø om, at forslag til regionplantillæg nr. 96 lægges frem til offentlig debat i otte uger. Forud for teknik- og miljøudvalgsmødet har der været en offentlig høringsfase, hvor et debatoplæg omkring det 6000 kvadratmeter store lagerhotel, som Erling Christensen gerne vil bygge. Amtsgården modtog i den fase ikke nogen indsigelser imod selve planen, men Sindal lokalkomite i Danmarks Naturfredningsforening sendte et brev, hvori komiteen foreslår, at der i regionplantillæget optages bestemmelser om reklamer, skiltning, belysning og trafikstøj. Da der ikke er tale om regionplanmæssige forhold, har udvalget for teknik og miljø fulgt forvaltningens indstilling om, at DN's henvendelse sendes til kommunen. Og det sker med opfordring til eventuelt at supplere lokalplanens bestemmelser om bebyggelsers placering og udformning, når planen skal endelig vedtages. Sagen om lagerhotellet har været mere end tre år undervejs i de offentlige myndigheders planlægningsfase, især fordi den ønskede placering på fem områder strider imod retningslinierne i den gældende regionplan. Det nye regionplantillæg er udarbejdet efter planlovens paragraf 22, hvor der gives mulighed for lokalt at fravige disse retningslinier. Tillægget kommer til offentlig debat i perioden fra lørdag 25. januar til onsdag 26. marts. poch