Forslag til revolution af dansk fiskeri

Fiskeripolitisk kovending i toppen af dansk fiskeri: Individuelle fangstrettigheder til alle

Uddannelse 12. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Hvert fiskefartøj sin kvote. Med dette forslag til et helt nyt reguleringssystem, som forelægges hovedbestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening i næste uge, har foreningens formandsskab øjensynligt vendt sin politiske kurs 180 grader og rejst en bølge af overraskelse i erhvervet. Formanden Bent Rulle, Læsø, har stået i spidsen for en indædt modstand mod en fiskeriforvaltning, baseret på individuelle fangstrettigheder. Han har vendt sig mod tanken om privat ejendomsret på havet og har tværtimod betegnet fisken som en samfundsressource, der tilhører alle, indtil den ligger på dækket. Nu foreslår han og næstformanden, at alle fartøjer i dansk fiskeri tildeles individuelle kvoter i alle fiskerier - dog ikke i sildefiskeriet, som i forvejen er under fordeling som individuelle, overdragelige kvoter til hvert fartøj i dette fiskeri. Ifølge Fiskeritidendes hjemmeside skal mængden beregnes efter det bedste fiskeri indenfor en periode på tre eller fem år til og med 2001. På den måde sikrer man, at alle danske fiskere kan holde fast i det, de hidtil har haft, samtidig med, at fiskeriet kan udvikles og flåden tilpasses, hedder det. - Det er med stor betænkelighed, vi fremlægger dette forslag, men i denne situation ser vi ikke andre muligheder, siger Bent Rulle til bladet.' Udspillet forklares med den forestående omlægning af sildefiskeriet samt at politikerne også har givet sildefiskerne ret til at udvide deres fiskeri på andre arter. Overfor NORDJYSKE ønsker Bent Rulle ikke at uddybe forslaget det har været forelagt hovedbestyrelsen. - Vi står i en aparte og urealistisk situation, hvor vi er blevet påtvunget individuelle omsættelige kvoter. Så er det formandens pligt at arbejde for sine medlemmers interesser, siger han. Formanden for Folketingets fødevareudlvalg Chr. H. Hansen (DF), hilser ethvert konstruktivt forslag om dansk fiskeris fremtid velkommen. - Men Danmarks Fiskeriforening burde være kommet på banen langt tidligere, så forslaget kunne være indgået konstruktivt i debatten om indivuidelle omsættelige kvoter, siger han. Under alle omstændigheder mener han, at systemet skal have lov at fungere i sildefiskeriet et stykke tid, inden man eventuelt udvider det til det øvrige fiskeri. Forskningschef Jørgen Løkkegaard, Fødevareøkonomisk Institut, der har forsket i konsekvensenre af individuelle kvoter i dansk fiskeri, er overrasket over udspillet fra Danmarks Fiskeriforenings top. - Min umiddelbare vurdering er, at det er et skridt i den rigtige retning. Når den enkelte fisker får rettigheden til en fangst, giver det en større grad af sikkerhed at planlægge ud fra, og dermed en et bedre grundlag at udvikle flåden på. Også direktøren for sildefiskernes reder-organisation, Danmarks Pelagiske PO, Christian Olesen, Hirtshals, er overrasket. Han kalder udspillet for "interessant", men forstår ikke, hvorfor det kommer nu. Og selvom sildefiskerne har været fortaler for systemet, kan Christian Olesen godt "et stykke hen ad vejen" følge Danmarks Fiskeriforenings modstand mod individuelle omsættelige kvoter i det stærkt blandede danske fiskeri. - Som EU-reglerne er i dag, er det måske ikke dne mest hensigtsmæssige måde at regulere på. Det egner sig bedst til et system med flerarts-kvoter. Under alle omstændigheder tvivler jeg på, at det kan nåes inden 1. januar. Det vil være tale om en meget stor forandring, som skal drøftes til bunds. Formandne for Hirtshals Fiskeriforening, Erik Jespersen deler overraskelsen. - Nu skal vi have drøfte det i hovedbestyrelsen. Min egen personlige holdning ligger ikke så fjernt fra det, men forslaget kommer meget sent, og vi har brugt alt for mange kræfter på at bekrige os selv og hinanden i dansk fiskeri.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...