Forslag til revolution på havet

Danmarks Fiskeriforening vil haste kvoteordning igennem for hele flåden for at beskytte sig mod de store sildefiskere

KØBENHAVN:Danmarks Fiskeriforenings ledelse lægger op til fundamental nyordning i reguleringen af dansk fiskeri. Hvert fartøj skal have sin egen, individuelle kvote, art for art og farvand for farvand, og formand Bent Rulle ønsker revolutionen gennemført fra nytår. - Venter vi, vil der om få år ikke være et dansk fiskeri tilbage, erklærer han. Udspillet er kontroversielt og stik imod Bent Rulles grundlæggende holdning imod privat ejendomsret til samfundets ressourcer, en holdning, der hidtil har haft flertal i Danmarks Fiskeriforening. - Forslaget kommer bestemt ikke af lyst, men af bitter nød. Jeg er bragt i en position, hvor dette er eneste udvej for at forsvare mine medlemmers interesser, siger Bent Rulle. Udspillet er en reaktion på, at Folketinget fra nytår indfører individuelle kvoter i det vigtige sildefiskeri. Forslaget indebærer, at dette fiskeri lukkes og totalt reserveres for kvote-ejerne. Men det udelukker ikke, at sildefiskerne kan udvide i andre fiskerier, på bekostning af de øvrige fiskere, påpeges det i oplægget. - Når ikke Folketinget vil være med til at afgrænse sildefiskerne, må vi afskærme hele resten af fiskeriet fra sildefiskerne, og lave en regulering, som giver alle danske fiskere samme grad af sikkerhed uden at indfører fri omsættelighed for kvoterne, forklarer Bent Rulle. Da skitsen til den reguleringspolitiske kovending blev offentliggjort i sidste måned, sendte det noget nær en chokbølge gennem de danske fiskerihavne, og seks af hovedbestyrelsens 15 medlemmer gik imod, herunder formændene fra Hirtshals, Skagen og Strandby. Efter debatmøder ude i havnene, ligger et færdigt og tilpasset ideoplæg klar til hovedbestyrelsens møde i denne uge. Kvoten knytttes til fartøjet, og kan kun sælges sammen med fartøjet. Men der kan byttes. Der foreslås oprettet en fiskekvotepulje, hvor fartøjerne tre gange om året kan bytte individuelle kvoteandele. Fiskeriforeningen foreslår en forsøgsperiode på fem år, gældende fra nytår, så tidshorisonten falder sammen med ny silderegulerings. Politisk nej Men formanden for Folketingets Fødevareudvalg, Chr. H. Hansen, Dansk Folkeparti, vil ikke støtte forslaget. - Danmarks Fiskeriforening er for sent ude. I stedet for at kæmpe imod, skulle de skulle være kommet med dette langt tidigere, så vi kunne gennemarbejde det politisk samtidig med oplægget til silderegulering. Nu bør vi lade forsøgsordningen i sildefiskeriet løbe og evaluere på den, inden vi eventuelt går videre. Chr. H. Hansen forstår fiskernes frygt for, at sildefiskerne skal udvide til andre fiskerier, men mener at bekendtgørelsen forsøger at tage højde for det. Forskerstøtte Derimod er der opbakning hos Fødevareøkonomisk Institut under Fødevareministeriet: - Danmarks Fiskeriforening har taget fat om nælden med et forslag, som giver nogle udviklingsmuligheder for fiskeriet. Det er skridt i den rigtige retning med hensyn til at sikre den enkelte fisker bedre mulighed for planlægning, siger forskningschef Jørgen Løkkegaard. - Meget vil afhænge af, hvor velfungerende systemet med fiskekvotepuljer kommer til at fungere. Et system, der skal dække hele fiskeriet, må være så fleksibelt som muligt. Selvom der her er lagt op til et system, der ser bureaukratisk ud, kan det måske komme til at virke hensigtsmæssigt, og det er klogt at holde snor i kvoterne fra starten, siger han. Jørgen Løkkegaard, mener, modsat fødevareudvalgets formand, ikke, at man skal vente med gennemførelsen indtil der er gjort erfaringer med den ny silderegulering. - I og med, at der er et samspil mellem de enkelte fiskerier, kan man ikke gennemføre en særordning for ét fiskeri, uden at det får en påvirkning på de øvrige, medmindre man har sikret sig helt vandtætte skotter, og der har man efter alt at dømme ikke. Bent Rulle: - Det er lige præcis problemet, og det er dybt bekymrende at hverken Chr. H. Hansen eller andre politikere fatter det. Vi kan ikke vente. Så er løbet kørt.