Børnepasning

Forslag trukket op af en høj hat

Biblioteket protesterer over nedskæring på næsten 300.000 kr.

HJØRRING:- Det er træls - og det er urimeligt, kommer det fra stadsbibliotekar Carsten Winther fra Hjørring Bibliotek. Han taler om det seneste besparelsesforslag fra fritids- og kulturudvalget i forbindelse med budget 2005. Det vil nemlig ifølge ham ramme biblioteket hårdt, hvis udvalget får trumfet besparelsesforslagene igennem i byrådet. Det ene besparelsesforslag lyder, at Hjørring Bibliotek, selv skal finde ud af, hvor der kan spares 200.000 kr. fra og med næste år. Det andet besparelsesforslag går på at fjerne den særlige servicefunktion med bogbussens besøg hos Hjørrings børne- og daginstitutioner. Her kan der ifølge udvalget spares 73.000 kr. - Jeg fik det at vide i går (onsdag, red.). Og siden har jeg tænkt over det. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor de 200.000 kr. skal hentes henne. For umiddelbart føler jeg, det er en besparelse, der er trukket direkte op af den høje hat, siger Carsten Winther. Han påpeger dog, at bliver forslagene en realitet, så vil det ikke komme til at gå ud over biblioteks-filialerne i Løkken-Vrå kommune. Det skulle da lige være, hvis der skal spares på materialekontoen, så der dermed f.eks. bliver færre bøger at udveksle mellem bibliotekerne. - Vi blev sidste år sat ned med 600.000 kr., og nu finder jeg det virkelig træls og urimeligt, at vi skal finde yderligere besparelser, siger Winther, der samtidig også er utrolig ked af, at bogbusfunktionen til institutionerne er foreslået sparet væk. Umiddelbart lyder forslaget fra fritids- og kulturudvalget om på dette punkt at spare 73.000 kr. som en mindre slat penge. Men konsekvensen er ifølge Carsten Winther alvorlig: - For dette beløb besøger bogbussen faktisk fem gange årligt 29 forskellige børneinstitutioner såsom skolefritidsordninger og børnehaver. Og dertil kommer ni legestuer tilknyttet dagplejen.