EMNER

Forslag videre til budget 04

BROVST:Tre af de fire forslag, som Socialdemokraterne havde sendt til teknisk udvalg, skal med i de kommende forhandlinger om næste års budget. Det fjerde forslag, som handlede om en vandboring på Teglvænget, blev taget af dagsordenen igen. Den sag klares gennem forhandling mellem Lejerbo og Brovst Vandværk. Det var et enigt teknisk udvalg, som flyttede de tre forslag til budgetforhandlingerne, oplyser Leif Madsen (UP), formand for teknisk udvalg. Det ene forslag handler om etablering af Blå Flag også ved Ejstrup Strand. I forvejen har Tranum Strand flaget. I følge Leif Madsen koster det omkring 10.000 kr. alene i administrationsomkostninger at få det blå flag. Dertil kommer udgifter til opfyldelse af de krav, der stilles, for at få flaget. Det andet forslag er etablering af handicapvenlige adgangsforhold til Tranum Strand. Endelig var der er tredje forslag om en renovering og omlægning af Månevejen. - Vi har bedt teknisk forvaltning om at udarbejde et overslag over udgifterne. Men det skal ikke opfattes som en garanti for, at projektet kommer med på næste års budget, understreger Leif Madsen og tilføjer, at amtet også skal drages ind i sagen. En del af forslaget er svingbaner på hovedvejen ved tilkørslen til Månevejen. Og da hovedvejen er amtets, skal amtet inddrages.