Forslag vil falde

I mit indlæg (25.10,) gav jeg blandt andet udtryk for, at ligestillingsproblemet havde første prioritet i Kirkeministeriet og at kirken ville blive styret med venstrehånd. I et svarindlæg (27.10.) beroligede kirkeministeren mig med, at det ikke var tilfældet, og at det gennem årtier var gået godt med en minister, der samtidig sad på posten som kirkeminister.

Det er rigtigt, men det var andre tider, hvor der ikke var blæst om kirkeforhold, hvad der i høj grad er i dag. Jeg mindes en trafikminister, der tog sig af den jordiske trafik og samtidig den himmelske trafik i kirkeministeriet. På en forespørgsel, om det ikke var for arbejdskrævende, svarede han: "Jeg går en tur over i Kirkeministeriet kl. 16 og spørger, om der er noget, jeg skal underskrive. Embedsmændene gør arbejdet". Straks efter folketingsvalget blev der taget fat på ligestillingen, idet kirkeministeren bebudede, at loven om homoseksuelles adgang til kirkevielse ville være på plads til foråret. Der er det nødvendige flertal i Folketinget. Kirkeministeren har også sagt noget om, at ægteskabet skal være et kønsneutralt ægteskab. "Alle skal reduceres til intetkøn. Drøn kedeligt og blottet for romantik". Hvilke udsigter. Det nye vielsesritual, som lovgiveren ikke må blande sig i, bliver for kirken en hård for ikke at sige umulig nød at knække. Præsterne vil ikke kunne pålægges, at formidle en kirkevielse. I sit svar til mig oplyste kirkeministeren mig om, at der var nedsat et folketingsudvalg, der skulle præstere en betænkning om kirkens styreform. Fra anden side ved jeg, at der sidder garvede toppolitikere, herunder tre tidligere kirkeministre. Betryggende, at man har styret uden om de unge nyvalgte fusentaster, der først med tiden om nogensinde for løbet hornene af sig. Jeg mener ikke kirkeministeren hører til den gruppe. Han skal bare lære hvornår han i visse situationer skal tie stille. Om udvalget skal brygge noget sammen om adskillelse af stat og kirke, ved jeg intet om, men mon ikke. Det helt centrale i mit indlæg (25.10.) var en advarsel om at skille stat og kirke med henvisning til, hvordan det er gået i Sverige, der bitterligt har fortrudt. Ødelagt kirke. Frafald på 800.000. Sagt i al korthed. Jeg er ganske tryg ved, at et forslag om en dansk adskillelse af stat og kirke aldrig vil kunne hives i land takket være, at der skal en grundlovsændring til. Det vil falde senest ved den krævede folkeafstemning.