Forslag vil skabe mindre konkurrence

VK-LOV:Det er positivt, at regeringen med sin konkurrencepolitiske strategi tager fat om de mange regler, som hæmmer konkurrencen – for det vil gavne både forbrugere og virksomheder. Landbrugsraadet anser forslaget til en ny konkurrencelov som ganske fornuftigt – ikke mindst i lyset af det uspiselige udgangspunkt for forhandlingerne, som en række fødevareordførere lancerede i efteråret. Vi er meget tilfredse med, at anmeldersystemet er bevaret, og at fortolkningen af fusionstilsagn er på plads, så Konkurrenceankenævnet kan afgøre tvister. Begge dele giver virksomhederne en god retssikkerhed. På ét punkt tager regeringen dog fejl. Det er aldeles overflødigt at give myndighederne yderligere adgang til forretningsbetingelser – for de har allerede fuld adgang, hvis de ønsker at undersøge en sag. Det er overordentligt betænkeligt, at regeringen føjer Socialdemokraterne ved at lave stramme og bureaukratiske regler for virksomhedernes forretningsbetingelser. Hvis alle forretningsbetingelser og markedsføringstilskud skal godkendes og være lige, så er der ikke meget købmandskab tilbage – og dermed ikke mange muligheder for at konkurrere frit på markedet. Hvis regeringen er utilfreds med den fri prisdannelse, bør den klandre detailhandelen og ikke leverandørerne. Derfor er det både vores og EU-Kommissionens opfattelse, at regeringens forslag vil få den modsatte effekt, nemlig mindre konkurrence.