Brovst

Forslagene

Om kort tid skal politikerne træffe beslutning om trafiksanering af Brovst, og by- og trafikplanfirmaet Sven Allan Jensen har allerede skitseret forskellige forslag til renovering af Jernbanegade. Det ene flytter p-pladserne væk fra gaden, hvor der stadig er dobbeltrettet trafik. Det andet ensretter trafikken, mens det tredie lader et stykke nord for Faldborggade være gågade.