Rebild

forslaget i korte træk

Nattevagten på pleje- og omsorgsområdet i Rebild Kommune er for dyr i drift. Sundhedsudvalget lægger op til en besparelse på 850.000 om året ved bl.a. at halvere antallet af nattevagter på kommunens ældrecentre fra to til en. Forslaget betyder også, at de udekørende nattevagter for fremtiden skal køre alene og ikke som i dag to og to. De udekørende vagter skal kunne kaldes til centrene, hvis der opstår problemer.