Forsmået ægtemand inhabil

Jo mere der er kommet frem om sagen fra Strandby Skole, hvor skoleinspektør Kaare Maul omsider er blevet fyret, jo mere lusket og rodet fremtræder sagen.

Først fik vi at vide, at Kaare Maul er sat fra bestillingen og står til fyring på grund af sexchikane. Det viser sig imidlertid, at det er der slet ikke tale om nogen chikane. Skoleinspektøren har haft et intimt forhold til en af skolens gifte kvindelige lærere, og det forhold var så åbenbart, at de efter det oplyste frivilligt var flyttet sammen. Det kan man kalde noget rod, men der var altså hverken tale om sexchikane eller tvang. Forståeligt nok er der en person, der har følt sig krænket gennem det hidtidige sagsforløb, nemlig den gifte kvindes forsmåede ægtemand, Henrik Degn. Måske har han hele tiden pønset på hævn, og hvilken forsmået person kunne ikke tænke i sådanne baner. Af den rapport, som den fyrede skoleinspektør omsider er kommet i besiddelse af, fremgår det, at da ægtemanden omsider blev taget til nåde og havde fået sin kone hjem igen, opfordrede han hende til at starte sagen mod hendes tidligere elsker med den hævngærrige begrundelse: ¿Kaare skal ned med nakken!¿ Inden sagen overhovedet kunne være kommet så vidt, som den er, må indtil flere lamper have blinket på den kommunale advarselstavle. For det første viser det sig, at den tidligere forsmåede ægtemand, Henrik Degn, er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen, og som særdeles central part i afskedigelsessagen må han have været inhabil i hele sagens forløb; hvis han ikke af sig selv fortrak fra lokalet, når sagen var til drøftelse, burde han have fået besked på at gå. For det andet må det formodes at ligge langt uden for et respektabelt folkevalgt kommunalbestyrelsesmedlem at benytte sig af fremgangsmåder eller udtalelser, der er dikteret af hævn. Hvis der er tale om en afskedigelsessag, må det alene være ren jura, der tæller. Det skulle være ganske vist, at borgmester Jens Lauritzen i Vesthimmerlands Kommune er at finde på listen over de 49 mest forbilledlige kommunalpolitikere i Danmark. Derfor undrer det mig meget, at samme borgmester har set igennem fingre med, at Henrik Degn fik lov at sidde med ved bordet i den penible personsag.