Forsøg med gen-majs tegner godt

Genmodificerede majs tager ikke skade af Round-Up

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Plan­te­avls­kon­su­lent Jens El­bæk An­der­sen si­ger, at for­sø­ge­ne teg­ner godt. Foto: Hen­rik Louis

Ø. BRØNDERSLEV: Forsøgene med genmodificerede majs, der behandles Round-Up, hos gårdejer Lars H. Pedersen på Klovborg i Brønderslev er gode. Det konstaterer planteavlskonsulent Jens Elbæk fra LandboNord, da der i går var besøg i én af de tre forsøgsmarker i Danmark med genmodificeret majs. Ved gensplejsning er der udviklet en majs, der kan tåle ukrudtsmidlet Round-Up- Jens Elbæk Andersen sagde, at det er en stor fordel at bruge Round-Up, idet det ikke trænger ed i grundvandet som andre gifte, der bruges mod ukrudt. De majsplanter, der gøres forsøg med, står flotte og uden ukrudt mellem rækkerne. Tilsvarende gøres der forsøg med andre ukrudtbekæmpelsesmidler og der laves også forsøg, hvor der såes ukrudt mellem majsplanterne. Det er frøfirmaet Montana, der står bag forsøgene. Formålet med forsøgene er at få nogle erfaringer med afgrøden, der kan afmystificere GMO-begrebet. Lars Pedersen tror på, at bioteknologien kan bidrage til en yderligere udvikling af dansk landbrug, når det gælder bedre og mere miljøvenlig sprøjteadfærd, bedre effekt over for græsukrudt og bere økonomi for landmændene. Jens Elbæk Andersen fortæller, at der er givet til forsøg i fem år. - Majsene må ikke gå i frø. De skal høstes inden. Det er et krav fra myndighederne, fortæller Jens Elbæk Andersen. Folketingsmedlem Birgitte Josefsen (V) deltog i besøget i majsmarken. - Vi må - når vi får erfaringerne - se på, om der skal gives en permanent tilladelse. - Jeg kan ikke se det store problemer i det, siger Birgitte Josefsen. Vi skal jo tænke på, at EU gså er inde omkring problematikken. 25 deltog i rundvisningen. Der var også flere kritikere iblandt. Flere af deltagerne ønskede at vide, om der kan gives garanti for, at vor generations børnebørn ikke lider skade. Jens Elbæk Andersen: - Man kan selvfølgelig ikke give garantier. - Men Round-Up er ikke giftigt. Det trænger heller ikke ned i undergrunden til drikkevandet. Det optages i jorden, oplyste Jens Elbæk.