Aalborg

Forsøg med høringsret

SAMRÅD:Der har fra flere sider været ytret ønske om en egentlig ”høringsret” for de kommunale Samråd, i lokale sager. Fra Borgerlistens side hilser vi denne debat velkommen. Vi mener, at der bør laves et forsøg med høringsret over en hel valgperiode, for fem-seks samråd fordelt over hele kommunen. Efter denne forsøgsperiode kan man så evaluere, hvor godt det er gået, og hvor stor interessen har været fra samrådenes side. En sådan høringsret vil være en naturlig del af demokratiet for lokalområderne, såfremt samrådene er bredt funderet. Det vil altså sige, at vi mener, at flere lokalforeninger bør deltage for at give et repræsentativt samråd. Ingen samråd bør fungere som en slags lokalforening af noget politisk parti, eller nogen bestemt forening, men netop være stedet, hvor alle borgere i lokalområdet kan give deres mening til kende, inden de politiske beslutninger træffes i byrådet. Vi håber, at en sådan høringsret til bredt funderede samråd vil give borgerne mere lyst til at involvere sig i debatterne om de lokale forhold. Men også, at de valgte politikere lytter, og af og til retter sig efter borgernes ønsker! Vi håber, at byrådet vil vedtage en sådan forsøgsperiode, og at den vil vise de lokale borgeres interesse.