Ungdomsuddannelser

Forsøg med indsats for unge forlænges

Succes med EGU-uddannelse fortsætter på produktionsskole

HJØRRING:Hjørring Produktionsskole har klaret opgaven med at få vanskeligt stillede unge i uddannelse arbejde eller praktik, så godt, at Hjørring Kommune nu forlænger forsøget EGU-uddannelserne (Erhvervsfaglige Grunduddannelse) med ét år. Produktionsskolen overtog i samarbejde med Vejledningsbutikken/ungdomsvejledningen opgaven som et forsøg i marts måned 2004. Arbejdsmarkedsudvalget har, efter at have set den afsluttende rapport om forsøget, anbefalet og besluttet, at der laves en aftale for endnu et år. Og hvis det går godt også i år, kan aftalen måske forlænges. - Det er naturligvis en mulighed, at udvalget i stedet laver en fast aftale med Hjørring Produktionsskole, som kan opsiges i stedet for en yderligere forlængelse med ét år ad gangen, siger kommunens arbejdsmarkedschef, Torben Birkeholm. Forsøget i fjor skete som en konsekvens af budgetbesparelser, som betød, at man ikke længere havde en decideret vejleder til den EGU. Eleverne på EGU er unge, som det kræver en ekstra indsats for at holde knyttet til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er nødvendigt at følge den type unge tæt, når de er i praktik på deres arbejdsplads eller under uddannelse. Det sker for at sikre, at de på et tidspunkt kan komme ud på arbejdsmarkedet. EGU-vejlederen, der nu er ansat på Produktionsskolen på Hirtshalsvej, viderefører arbejdet. Der har været i alt 19 elever i gang med EGU-uddannelsen. Der har ikke været frafald i 2004, så ingen af EGU-eleverne er endt i arbejdsløshed. Pr. 19. oktober i fjor var otte elever "faldet ud" af systemet; De fleste af de otte er dog gået videre til andre uddannelser eller har fået arbejde. To til ordinær uddannelse på EUC Nord, fire har gennemført uddannelsen og to har fået arbejde, mens en er begyndt på ordinær uddannelse på EUC Nord. To har midlertidigt afbrudt forløbet, men har beholdt deres elevpladser og begynder igen i denne måned. Der er sat 600.000 kroner af til forsøget i 2005.