Forsøg med kortbetaling i p-automater

PARKERING:25. november har jeg skrevet til rådmand Henrik Thomsen, Teknisk Forvaltning, vedrørende det forsøg, hvor brugere af dankort m.m. skal have mulighed for kun at betale for den reelle parkeringstid på udvalgte parkeringspladser i Aalborg. Man betaler, når man henter sin bil i stedet for at betale forud, måske mere end man har behov for, eller at man efterfølgende skal hen på parkeringspladsen og betale for yderligere parkeringstid. Jeg har foreslået, at man også lader forsøget omfatte brugere, som betaler med kontanter. Henrik Thomsen svarer i et brev til mig, at han mener, at betalingskort findes hos et bredt udsnit af borgerne, og at de sammen med mønter vil opfylde langt de fleste kunders ønsker og behov. Hvad Henrik Thomsen mener er ikke interessant i denne forbindelse. Hvorfor skal kortbrugere favoriseres? Det, som var mit ærinde med henvendelsen var, at ligestille alle borgere, så de har samme vilkår på kommunens parkeringspladser og være fri for de gener, som der er ved forudbetaling. I forvejen findes jo automater, som kan begge dele. Tænk på ældre mennesker eller folk, som ikke har eller ønsker betalingskort, som skal betale mere på grund af forudbetaling for at holde på de mest attraktive pladser som Budolfi Plads, Gåsepigen og Aalborg Kongres og Kultur Center. Jeg går ud fra et forsøget skal evalueres, så hvorfor ikke lave et forsøg, hvor alle borgere er ligestillet og der er et reelt grundlag at evaluere på. Det ville være rimeligt, da det må være skatteborgernes penge, der bruges til forsøget.