Børnepasning

Forsøg med længere åbent i en børnehave fortsætter

Forsøg med længere åbningstid i dagplejen opgives formentlig

HOBRO:Tilbuddet om at få sit barn passet helt frem til kl. 18 i en enkelt børnehave i Hobro står ved magt resten af året, også selv om der foreløbig ikke har vist sig at være nogen interesse for det. Det understreger formand for børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune Jan Hviid (V). Som omtalt i NORDJYSKE forleden er der ingen forældre, der har sagt ja til kommunens nye tilbud om en time ekstra pasning dagligt i Farvervængets Børnehave. - Vi må se tiden an. Det er et forsøg, og det kører resten af året. Men hvis det behov, som vi havde hørt fandtes, ikke er der, vil vi selvfølgelig ikke gøre forsøget permanent, siger Jan Hviid (V). Udvidelsen af åbningstiden skulle efter planen også omfatte dagplejen. Men eftersom en undersøgelse har vist, at kun et af 325 børn efterlyser pasning til klokken 18, bliver forsøget formentlig ikke ført ud i livet for blebørnenes vedkommende. - Vi skal drøfte det i børne- og kulturudvalgets møde 24. januar, men hvis det kun er et barn, der har behovet, bliver det nok et nej, siger Jan Hviid. Hobro Kommune har afsat ekstra midler på sit 2005-budget til den udvidede pasnings-service. Jan Hviid synes det er fornuftigt, at lederen af Farvervænget Sven Rasmussen har udskudt at ansætte ekstra personale til opgaven. Frygt var ubegrundet Jan Hviids partifælle i byrådet, Kim Laursen, stemte imod udvidet åbningstid i børnehaverne, da forslaget var på Hobro Byråds dagsorden sidste år. - Min allerstørste anke imod forslaget var, at økonomien ikke var på plads. Jeg frygtede, at det ville være attraktivt, og at vi ville få store udgifter. Men det viste sig altså ikke at holde stik, siger Kim Laursen. Han var også bange for, om nogen forældre ville misbruge ordningen med længe åbent til at lade børnene blive i Farvervænget til hen under aften, selv om de sagtens kunne have hentet dem før. - Men det er da et tegn i positiv retning, at forældrene ikke gør det. Der er ikke nogen, der decideret udnytter ordningen, må Kim Laursen nu erkende. Han synes, byrådet skulle have lyttet til daginstitutionslederne, der efter at have spurgt forældrene tilkendegav, at der ikke var nogen interesse for åbent i børnehaverne til kl. 18. - Og jeg synes bestemt ikke, at man skal sætte det i gang i dagplejen, siger Kim Laursen med forvaltningens undersøgelse i mente.