EMNER

Forsøg med ”Natteravne” i center

Initiativer sat i gang for at dæmme op for problemet med unge, der driver rundt og chikanerer HANSTHOLM: Tirsdag aften var repræsentanter fra klubber, idrætsforening, beboerforening, Centerforening, Hanstholm Skole, asylcentret med flere, samlet til møde i Hanstholm Ungdomsklub til en snak om, hvad der kan gøres for at få fat i en lille gruppe unge, der gennem nogen tid har skabt problemer ikke mindst i Hanstholm Centret, hvor de tumler rundt og er til gene for andre. En lille gruppe Af drøftelsen fremgik det, at der er tale om en lille gruppe drenge i alderen 10-14 år og lidt ældre. Nogle af dem drikker øl og chikanerer andre, og ind imellem går det også ud over inventaret i centret. - Mange unge bruger centret hver dag, og langt de fleste opfører sig ordentligt, men der er en lille gruppe, som driver rundt i eftermiddagstimerne og om aftenen og er temmelig højrøstede og flabede, lød udmeldingerne. Problemet med den lille flok ”tumult-unge”, som de bliver kaldt, er, at de er svære at nå, fordi de ikke kommer i klubber og foreninger og dermed er uden for det almindelige fællesskab. Ikke de rette tilbud Årsagen er ikke, at der ikke er tilbud nok, men at de tilbud der er, ikke er de rigtige til lige de unge mennesker, sagde Anette Bjørndal, leder af Thisted Ungdomsskole. Manglende netværk og for mange nederlag i dagligdagen er årsag til, at nogle unge fravælger sport og idræt og i stedet finder sammen i små grupper, der rodløse driver om. Såvel ungdomsklub, som idrætsklubber og foreninger udtrykte stor velvilje for at sætte initiativer i gang, der kan imødekomme de unges ønsker og behov, også for at hindre at problemet med de rodløse unge skal vokse sig større. Blandt andet vil ungdoms- og juniorklubben holde ekstra åbent en periode et par aftener i ugen og eventuelt også weekender, ligesom der er planer for sommerferien, og klubben vil desuden tage initiativ til at stille andre tilbud på benene end de normale. Natteravne Resultatet af mødet blev, at der nu iværksættes tiltag, for at få de unge i tale. Blandt andet vil frivillige voksne en periode frem til sommerferien bruge et par timer om aftenen i Centret, for at komme i kontakt med de unge - en form for Natteravne, som kendes fra andre byer. I den forbindelse efterlyser initiativtagerne frivillige voksne, der en periode vil bruge et par timer om eftermiddagen og aftenen på at gå rundt i Centerområdet. Interesserede kan henvende sig til trivselskonsulent Kaj Sørensen på Hanstholm Skole. @Byli.9.special.bund:Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk