Gymnasiale uddannelser

Forsøg med pleje af talent

Nyt samarbejde mellem gymnasiet og kommunen om undervisning af talentfulde elever

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus har en god idé til, hvordan folkeskoleelevers særlige talenter kan plejes. Det fører nu til et pilotprojekt, et samarbejde mellem gymnasiet og kommunen om to forløb i foråret for bestemte grupper af de såkaldt højtbegavede børn. I øjeblikket er skolerne ved at finde de elever, der har lyst til og kan profitere af særlige forløb inden for emnerne "musik og kor" og "astronomi med matematik og fysik som hjælpediscipliner". Undervisningen skal foregå om eftermiddagen, efter normal skoletid. I cirka 20 timer vil de talentfulde elever fra 7.-10. klasse blive undervist af gymnasielærere. Undervisningen vil primært være projektorienteret og munde ud i et eller andet produkt. Der skal maksimalt være 20 elever på et hold. Den særlige undervisning på talentholdene finder sted i marts og april. Derefter skal forløbet evalueres. - Jeg er sikker på, at der er flere veje at gå i vores tilbud til de højt begavede. Men nu skal vi undersøge, om samarbejdet med gymnasiet er en af vejene, forklarer kommunens skolechef, Arthur Corneliussen. - Fremover tror jeg, at vi skal sondre mellem højt begavede børn og talentpleje. En elev skal ikke nødvendigvis være højt begavet for, at et bestemt talent kan plejes. Helt grundlæggende skal kommunen tackle undervisning af såvel højt begavede som svagt begavede børn. Kommunens skoler skal være rummelige. - Kun når et barn falder markant udenfor, er der grundlag for at give et helt særlige tilbud. - Vi har en forpligtelse til at se, hvor langt vi kan nå inden for det normale skolesystem. Forløbet på gymnasiet er tænkt som noget ekstra, forklarer Arthur Corneliussen. Elever skal selv sørge for transport, men får udgifterne refunderet af kommunen. Børne- og ungdomsudvalget regner med at bruge cirka 50.000 kroner til forårets to projekter på gymnasiet.