Lokalpolitik

Forsøg med prøvevalg

Bred opbakning til forslag om prøvevalg for de 16-17-årige

FREDERIKSHAVN:Unge på 16-17 år skal forberedes til demokrati og inddrages mere i den demokratiske debat og diskussion i forbindelse med kommunalvalget i november. Det var der bred enighed om i byrådet, der onsdag aften hilste et forslag om prøvevalg for 16-17-årige velkomment. Frederikshavneren Jan Andersen har opfordret Frederikshavn Kommune til at tilslutte sig et forsøgsprojekt, som Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, Kommunernes Landsforening og Køge Kommune arbejder på. Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, FUF, bakker op om idéen og foreslår, at Ungdomsnetværket inddrages i forsøget. - Køge Kommune behandler forslaget politisk i begyndelsen af februar. Vi støtter de udmærkede intentioner i forslaget og er positive, uden at vi binder os til noget her og nu, siger borgmester Erik Sørensen. Gruppeformand Birthe Marie Pilgaard (S) siger, at det er vigtigt at opdrage de unge til aktiv politisk deltagelse, og Birgit Hansen (S) opfordrede B&U-udvalget til at sende et klart signal til skolerne om at dyrke den demokratiske proces allerede fra 14-års alderen. Hun henviste til forsøg på Mou Skole, hvor man målrettet og bevidst dyrker arbejdet med at debattere og diskutere forskellige politiske emner.