Ældreforhold

Forsøg på hjælp til fremmede ældre

STØVRING:De fleste af Støvrings sociale organisationer var mødt frem, da der tirsdag blev kaldt til møde i Sognegården om, hvordan man kan hjælpe ældre indvandrere fra andre kulturer i kommunen. De tolv-femten foreninger - inklusive borgerforeningen - vil gerne gøre noget, men hvad er ikke sådan at overskue, når man ikke kender de forskellige kulturer, folk kommer til Støvring med. Til stede var blandt andet konsulent fra Flygtningehjælpen i København Lis Hjorth, der kunne fortælle, at man venter, at tallet af ældre indvandrere vil stige en del i de næste 15 år, og at man mange steder står tøvende overfor, hvad man skal gøre. For begrebet ældre ses der meget forkelligt på af for eksempel afghanere, somaliere og danskere. - I nogle kulturer blander man ikke kønnene, som vi gør. Og nogle steder ser man sig selv som gammel, når man bliver bedsteforælder, og det er der jo en del der bliver allerede midt i 40'erne. Så når vi tænker i aktiviteter er vi nød til at tænke på den alder og ikke på 67 år, som vi ofte gør med danskfødte, siger Frivilligkontorets leder Lis Thrysøe, der var med til mødet. Til stede var også Voksen- Ældreforvaltningens leder Flemming Hansen, der blank erkendte, at de danske kommuner havde svigtet i forhold til at få de ældre indvandrere og flygtninge ordentligt ind i samfundet. Til gengæld kunne han rose de frivilliges indsats overfor indvandrere og lovede at kommunen ville hjælpe til med at løse opgaven. Hvor mange, der egenlig vil have behov for en ekstra indsats, stod ikke klart. Men flere foreninger lovede at se på sagen. Mest oplagt virkede det for seniordanserne, petanque-folkene og dem, der laver ældregymnastik. Der vil blive kaldt til endnu et møde om emnet inden sommerferien, og der håber man at nogle af de omtalte ældre vil dukke op, og at man har et overblik over behovet for aktiviteter. Mødet var arrangeret af menighedsrådet, Ældre Sagen og Frivilligkontoret.