Forsøg på islamisering kan ikke snakkes væk

NORDJYSKE Stiftstidende(31.7.) ”Ude af proportioner om Islam” og 19.8. ”Den bliver knægtet” om ytringsfrihed (af Bodil Clausen).

Mere tydeligt og enkelt kan Europas dilemma og skæbne ikke fremføres. EU står bag Europas ufattelige skæbne, der helt grotesk har fået lov at udvikle sig hen over hovedet på Europas befolkninger. Det skyldes først og fremmest EU-politikernes utilgivelige fortielser om samarbejdspolitik med den islamiske verdens herskere - et politisk magtspil, der er foregået i årtier i EU-regi. Lige så utilgiveligt er det, at en stor del af pressen, især tv velvilligt har fremstået som medsammensvorne. Mange advarsler har lydt gennem årene fra fremtrædende kompetente personer fra mange lande, og fra Danmark. Adskillige bøger er skrevet om emnet: Islams ekspansion i Europa og i hele verden. Og som nævnt 26.7. - pavens kraftige advarsel, som lød: ”Forsøg på at islamisere Vesten kan ikke snakkes væk. Denne trussel mod den europæiske identitet bør ikke ignoreres ud fra misforstået respekt”. Advarslerne kommer som sagt ikke ud til den brede befolkning, den har hele vejen fået ørerne tudet fulde af nedrig propaganda fra politisk hold, fra selvbestaltede aktører og ansatte i den vidt forgrenede givtige ”korrekte godhedsindustri”. I stedet for vigtige vitale oplysninger bliver befolkningen nærmest dopet med underholdning, underholdning, underholdning. Hyg jer! Lige nu hersker valgfeberen her til lands. Der er ingen debat om den muslimske indvandrings økonomiske omkostninger, der trods alt ligger et sted over 100 milliarder om året, om den stigende alvorlige kriminalitet eller nedbrydningen af dansk kultur og sammenhængskraft. Ej heller de besatte områder! Det er som om emnerne slet ikke eksisterer. Dog råber visse politikere op om yderligere indvandring – hensigterne er tydelige. Islam får mere og mere magt i regerende, lovgivende og dømmende statsinstitutioner. Det er forrykt og skæbnesvangert – intet mindre, uanset hvilke navne, der aktivt repræsenterer islam. Fortielse er løgnens medspiller. For at tage et eksempel, hvor mange kender til de aftaler, konventioner, som de europæiske statsledere i EU i årtier har indgået med muslimske landes magthavere? Euro-Mediterranien er omtalt af ovennævnte – forud for denne Den europæisk-arabiske Dialog i 1973, der til fulde indeholder forklaringen på den forrykte situation, de europæiske befolkninger befinder sig i med utilstedelig muslimsk masseindvandring – ca. 60 millioner i Europa - og indlemmelse af islamisk kultur, der afspejler sig i hele undervisnings- og kultursektoren og i den offentlige sektor. Europas befolkninger har længe haft status som Dhimmis. Multikulturismen har intet at gøre med, hvorledes etniske befolkningsgrupper forholder sig til hinanden. Den er et produkt, som den politiske og finansielle elite kynisk bruger i gennemførelsen af en islamiseret og globaliseret verden. Mod dette vanvid er store befolkningsgrupper, foreninger i Europa ved at rejse sig. Stop islamiseringen af Europa, SIOU. En fredelig demonstration, der er anmeldt til 11. september i Bruxelles er som nævnt forsøgt forbudt. Europæiske politikere med vedhæng prøver mere og mere desperat at knægte ytringsfriheden for de europæiske befolkninger – hvorfor? Derfor støt op om SIAD og SIOU, hvis fred og demokrati skal opretholdes i Danmark og det øvrige Europa.