Forsøg styrker de lokale institutioner

Skoleinspektør vurderer, at forsøg med samdrift mellem skole og dagtilbud er en klar gevinst

ASTRUP: Forsøget med samdrift af mellem skole og dagtilbud vil ikke bare skabe mere sammenhæng for børnene - det vil ligeledes fremtidssikre lokalsamfundets institutioner. Det mener skoleinspektøren ved Astrup Skole, Karen Magne Lauritsen. - Jeg tror forældrene vil komme til at se en større helhed og kvalitet i arbejdet med børnene, siger hun. Som omtalt for nylig i NORDJYSKE har Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender samt Undervisningsministeriet godkendt forsøget med samdrift, som p.t. også praktiseres i Mosbjerg og Lendum, og skoleinspektøren vurderer, at forsøget kan starte i løbet af sommer, måske allerede pr. 1.juni. - De to bestyrelser skal mødes i næste uge, hvorefter de skal anmode børne- og kulturudvalget om at få ansat en leder af børnecenteret, siger skoleinspektøren, der stiller sig til rådighed for den post, hvis bestyrelsen peger på hende. Karen Magne Lauritsen påpeger, at skolen og børnehaven allerede i dag samarbejder - bl.a. er der et par pædagoger i Vejlund, der også arbejder i skolens SFO. - Vi arbejder også sammen i ferieperioder, men det er et samarbejde, som kan videreudvikles med forsøget, mener inspektøren, der også ser samdriften som et plus efter kommunesammenlægningen. - Så kan man kigge på det som en enhed - hvad udgifterne er pr. barn, der kommer gennem hele systemet i Astrup, påpeger hun. For mens udgiften pr. elev typisk er relativ høj i Sindal, er der en tendens til, at det modsatte er tilfældet, når det gælder børnehavebørn. Astrup Skole har valgt to medarbejdere til den nye 13 mands-bestyrelse: Jim Jerup og Mette Poulsen.